ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"EĞİTİM KURULU TOPLANTISI"

Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği gereği; “2012 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı”nın belirlenmesi amacıyla Müsteşar Vekili Sayın Nihat GÜL’ün Başkanlığında Birim amirlerinin katılımıyla  24 Haziran 2011 tarihinde, saat 10.00’da İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Emek adresinde bulunan Bakanlığımız Ek Hizmet Binası G Katı Toplantı Salonu’nda “Eğitim Kurulu Toplantısı”nın yapılması Bakanlık Makamının 02.06.2011 tarih ve 117900 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.