ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız 13 Mayıs 2011 Tarihinde "TS EN ISO 9001 Kalite Belgesi" Almıştır.

Bakanlığımızda hizmet alana yönelik olarak kalite anlayışının gelişimini, verimliliğin artırılmasını, etkin bir yönetim anlayışının yerleşmesini, hizmet alanların şikayetlerinin azaltılmasını ve memnuniyetlerinin artırılmasını ve hizmetlerde sürekli iyileşmeyi sağlamak amacıyla Bakanlık makamının 07.09.2010 tarihli oluru ile Bakanlığımızda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve Mayıs 2011 tarihine kadar belgelendirilmesi hedeflenmiştir. 

Bakanlık Makamınca, Müsteşar vekili Nihat GÜL BAKANLIK KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ, ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ise koordinatör birim olarak görevlendirilmiştir.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde;

- Tüm birimlerden toplam 95 Personele TSE’den 10 günlük, 4 sertifika programını içeren eğitim organizasyonu yapılmış,

- KALİTE KOORDİNASYON KURULU ve MERKEZ KALİTE EKİBİ oluşturulmuş,

- Her Birimde: BİRİM KALİTE SORUMLUSU, BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ ve BİRİM KALİTE EKİBİ görevlendirilmiş,

- Birim dokümanları (Süreç Hiyerarşileri, süreç kartları, talimatlar, görev tanımları ve birim formları) Araştırma ve Eğitim genel Müdürlüğünün belirlediği formatlar doğrultusunda, Birimler tarafından kendi faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır.  Hazırlanan bu dokümanlar, Birim Kalite Temsilcisi, Kontrol Eden Birim Kalite Sorumlusu  ve onaylayan Birim Amiri imzası ile yürürlüğe girmiş,

- Hazırlanan dokümanlarda birliktelik sağlamak üzere, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından NEVŞEHİR’de Çalıştay düzenlenmiş,

- Bakanlığımız İNTRANET sayfasında ISO 9001 DOKÜMANLARI bölümü oluşturulmuş, birimlerce hazırlanan onaylanmış tüm dokümanlar İNTRANET sayfasında tüm personelimize açık bir şekilde yayınlanmış,

- Tüm birimlerde, tüm personele bilinçlendirme eğitimleri yapılarak, KALİTE POLİTİKASI, SÜREÇLER VE HEDEFLERİ İLE SİSTEM DOKÜMANLARI hakkında bilgi verilmiş, Bakanlık KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİM EL KİTABI hazırlanarak, basımı ve tüm personele dağıtımı gerçekleştirilmiş,

- TSE ISO 9001:2008 Standardının 8.2.2. Maddesi gereğince İç Tetkikler yapılmıştır. İç Tetkiklerde 17  Birimden 39 Tetkikçi görev almış ve tetkik eden ve tetkik edilenin işbirliği ile sistemin aksayan  ve iyileştirilebilecek hususları tespit edilmiş,

- Bakanlığımızda Kalite yönetim Sistemi kurulması çalışmalarını ve İç Tetkik sonuçlarını değerlendirmek üzere Yönetimin Gözden geçirmesi toplantısı yapılmış ve Bakanlığımız Kalite hedefleri belirlenmiş,

Tüm bu çalışmaların ardından Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları tamamlanmış, TSE tarafından 10-11 Mayıs 2011 tarihlerinde belgelendirme tetkiki yapılmış, tetkike ilişkin rapor ve ekler TSE Yürütme Komitesinin 12 Mayıs 2011 tarih ve 3531 no’lu toplantısında değerlendirilerek Bakanlığımıza “TS EN ISO 9001 KALİTE BELGESİ” verilmesi kararlaştırılmıştır.

“TS EN ISO 9001 KALİTE BELGESİ” 13 Mayıs 2011 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiştir.

İçeriği Hazırlayan: Halil ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı