ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“OSMANLI PALEOGRAFYASI”

Genel Müdürlüğümüz 2011 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Milli Kütüphane Başkanlığı ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ilgili personeline yönelik olarak 09 Mayıs – 10 Haziran 2011 tarihleri arasında Osmanlı Paleografyası konulu eğitim Milli Kütüphane Başkanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı (Elyazması ve Nadir Eserler Uzmanı) Dr. Niyazi ÜNVER tarafından Milli Kütüphane Başkanlığı Bilgi İşlem Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilecektir.


İçeriği Hazırlayan:  Şehriban ONAY Şube Müdürü