ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

V. Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu

Halk kültürü ürünlerinin araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunarak kamuoyunun ve konu ile ilgilenen bilim insanlarının dikkatine sunulması amacı ile çalışmalar gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bu amaca yönelik olarak ilki 1994 yılında olmak üzere 1998, 2004 ve 2010 yıllarında Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumları düzenlemiştir.          

Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra teşkilatında görevli Folklor Araştırmacılarının katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumlarda bir önceki sempozyumdan sonraki süreçte gerçekleştirilen halk kültürü konulu araştırma ve derleme çalışmalarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

5. Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu 05-07 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya’da Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatında görevli Folklor Araştırmacılarının katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda halk kültürünün çeşitli konularında 48 adet bildiri sunulacak ve tartışılacaktır.


Sempozyum programı:

5. HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

05-07 Nisan 2011

Selge Beach Resort – Manavgat /ANTALYA

PROGRAM

05 Nisan 2011 Salı

09.30-10.00: Açılış Programı

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Açılış Konuşmaları.

1. Oturum 10.00-12.15

Oturum Başkanı: Gülsen BALIKÇI (Şube Müdürü)

1. 10.00-10.15: Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL (Folkor Araştırmacısı) “Mardin’in Akarsu Beldesi’nde Yeni Yıl Ritüeli”

2. 10.15-10.30: Ayşe AKMAN (Folklor Araştırmacısı) “Karadeniz’e Özgü Bahar Karşılaması; Mayıs Yedisi Geleneği”

3. 10.30-10.45: Kemal KARADEMİR (Folklor Araştırmacısı) “Amasya’da Hıdrellez Geleneği”

10.45-11.00: ARA

4. 11.00-11.15: Nuray KOMSER (Folklor Araştırmacısı) “Rize’de (Çamlıhemşin - Ayder Yaylası) Yeni Yılla İlgili İnanışlar ve Karakoncoloz Geleneği”

5. 11.15-11.30: Seda AYDINLI (Folklor Araştırmacısı V.) “Narlı (Erdek/Balıkesir) Köyü’ndeki Balıkçıların Kültür ve Çevre İlişkisi Açısından Etnografik Analizi”

6. 11.30-11.45: Tülay ASLIHAK (Folklor Araştırmacısı) “Nürnberg’de (Almanya) Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmen Ailelerin Kültürel Kimlik Bağlamında Değerlendirilmesi.”

11.45-12.15: Tartışmalar

12:15-13:30     Öğle Yemeği Arası

2. Oturum 13.30-15.15

Oturum Başkanı: Naci ÖZCAN (Şube Müdürü)

1. 13.30-13.45: Nihal KADIOĞLU ÇEVİK (Şube Müdürü) “Tarih ve Halkbiliminin Kesiştiği Noktada, 15. Yüzyıldan Günümüze Taşınan Mutfak Gelenekleri”

2. 13.45-14.00: Zedal ÖZER (Folklor Araştırmacısı-Bursa) “Bursa’nın Akdeniz Beslenme Kültürüne Örnek; Girit Halk Mutfağı”

3. 14.00-14.15: Mümtaz FIRAT (Folklor Araştırmacısı) “Yemeğin İdeolojisi Ya Da İdeolojinin Yemeği: Kimlik Bağlamında Yemek Kültürü”

4. 14.15-14.30: İskan ALTIN (Folklor Araştırmacısı-Şanlıurfa) “İki Yudum Acı: Mırra”

5. 14.30-14.45: Eylem YÜZGENÇ (Folklor Araştırmacısı-Ankara) “Kayseri'de  Gilaburu Meyvesi  ve Geleneksel  İçecek  Gilaburu Suyu Üzerine Bir Araştırma”

14.45-15.15: Tartışmalar

15:15-15:30 : ARA

3. Oturum 15.30-18.00

Oturum Başkanı: Hüseyin SEVİNDİK (Şube Müdürü)

1. 15.30-15.45: Muhsin KOÇ (Folklor Araştırmacısı-Erzurum) “Aşık Mevlüt İhsani’nin Hayatı ve Sanatı”

2. 15.45-16.00: Atilla ANDIRIN (Folklor Araştırmacısı-Kars) “Kars Aşıklık Geleneği ve Murat Çobanoğlu”

3. 16.00-16.15: Tanju OZANOĞLU (Folklor Araştırmacısı) “Rize – Çamlıhemşin Horon Müziklerine Bir Bakış”

4. 16.15-16.30: Mehmet ÖCAL (Halk Müziği Araştırmacısı) “Bursa İli Geleneksel Halk Müziği Öğeleri İçerisinde Toplu Çalma Söyleme Geleneklerinin İncelenmesi.”

16:30-16:45 : ARA

5. 16.45-17.00: Mahmut DAVULCU (Folklor Araştırmacısı) “Genel Özellikleriyle Ahlat’ta Mimarlık Kültürü”

6. 17.00-17.15: Ozan Müfit ÖZDEMİR (Folklor Araştırmacısı-Sinop) "Sinop'ta Kalan Son Su Değirmenleri ve Kaybolan Değirmen Kültürü"

7. 17.15-17.30: Demet Şafak AYDIN (Folklor Araştırmacısı-İstanbul) “Geçmişten Günümüze Mısır Çarşısı”

17.30-18.00: Tartışmalar

18.00-20.00 Akşam Yemeği Arası

20.00-21.00: Folklor Araştırmacısı Meltem CİNGÖZ SANTUR’u Anma Programı.

Sunum    : Alparslan SANTUR

Gösterim: Anadolu’nun Renkleri: “Doğum-Düğün-Ölüm” (Belgesel)

06 Nisan 2011 Çarşamba

4. Oturum 09.30-12.00

Oturum Başkanı: Muhsin KOÇ (Folklor Araştırmacısı)             

1. 09.30-09.45: Solmaz KARABAŞA (Uzman) “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Katılımcılık”

2. 09.45-10.00: Doğanay ÇEVİK (Folklor Araştırmacısı) “Kültürel Miras Değeri Olarak Kırkpınar”

3. 10.00-10.15: Döndü AKÇAY ODABAŞI (Şube Müdürü) “Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ağalık Geleneği”

4. 10.15-10.30: İzzet KOCADAĞ (Folklor Araştırmacısı-İzmir) “Deve Güreşleri ve Kamu Yararına Er Meydanına Çıkan Pehlivan Develer”

10.30-10.45: ARA

5. 10.45-11.00: Bircan KALAYCI DURDU (Folklor Araştırmacısı-Muğla) “Muğla Deve Güreşleri”

6. 11.00-11.15: Ceren GÖĞÜŞ (Folklor Araştırmacısı) “Kahvehanelerde Oynanan Oyunlara Genel Bir Bakış”

7-11.15-11.30: Ali AKTAŞ (Folklor Araştırmacısı-Sakarya) “Sakarya İli Manav Topluluklarında Oyun Geleneği”

11.30-12.00: Tartışmalar

12:00-13:30     Öğle Yemeği Arası

5. Oturum 13.30-15.15

Oturum Başkanı: Aydın DURDU (Şube Müdürü)          

1. 13.30-13.45: Aycan HASIRCILAR (Folklor Araştırmacısı-İzmir) “Türkiye’de Yaşayan Abhazların (Abaza) Evlenme Geleneklerine Genel Bir Bakış”

2. 13.45-14.00: Zekiye TÜTÜNCÜ (Folklor Araştırmacısı-Bolu) “Türkiye’de Yaşayan Abhazların Sosyal Yaşamlarında “Adet” ve Önemi”   

3. 14.00-14.15: Hakan Sinan METE (Folklor Araştırmacısı-İzmir) “Türkiye’de Yaşayan Abhaz  Kökenli Toplulukların Geleneksel Müzikleri”

4. 14.15-14.30: Hüseyin SEVİNDİK (Şube Müdürü-Nevşehir) “Nevşehir İlinde Halk Kültürü Alanında Yapılan Çalışmalar”

5. 14.30-14.45: Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU (APK Uzmanı) “Geleneksel Türk Tiyatrosu Temsilcisi ve İcracısı Rauf ALTINTAK”

14.45-15.15: Tartışmalar

15:15-15:45 : ARA

6. Oturum 15.45-18.15

Oturum Başkanı:  Döndü AKÇAY ODABAŞI (Şube Müdürü)

1. 15.45-16.00:  Piri ER (Şube Müdürü) “Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Halkbilim Çalışmalarındaki Önemi”

2. 16.00-16.15 Aydın DURDU (Şube Müdürü-Muğla) “Muğla’da Bir Mevlevi: Şahidi İbrahim Dede”

3. 16.15-16.30: Ertuğrul ÖZKANAT (Folklor Araştırmacısı-Sivas) “Sivas İli Türbe ve Ziyaret Yerleri -2”

4. 16.30-16.45: Hüseyin DEMİR (Folklor Araştırmacısı) “Abdallarda Sünnet Geleneği”

16:45-17:00 : ARA

5. 17.00-17.15: Gülsen BALIKÇI (Şube Müdürü) “Geleneksel Yaşamdan Çağdaş Yaşama Çocuk”

6. 17.15-17.30: Sevim SARI (Folklor Araştırmacısı-Bitlis) “Bebek Hangi Cinsiyette Olsa ve Adını Ne Koysak?”

7. 17.30-17.45: Abdullah CANSIZ (Folklor Araştırmacısı V.) “Futbola Folklorik Bir Bakış”

17.45-18.15: Tartışmalar

Serbest Zaman

07 Nisan 2011 Perşembe

7. Oturum 09.30-12.00

Oturum Başkanı: Nihal KADIOĞLU ÇEVİK (Şube Müdürü)                   

1. 09.30-09.45: Aysun ÇOBANOĞLU (Şube Müdürü-Antalya) “Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarımızdan Serik Bıçağı ve Akseki Kaşığı”   

2. 09.45-10.00: Davut TATLI (Folklor Araştırmacısı-Van) “Savatlı Gümüş İşlemeciliğinde Van Örneği”

3. 10.00-10.15: Emel DURMUŞ (Folklor Araştırmacısı V.) “Geçmişten Günümüze Ebru Sanatı”

10:15-10:45 : ARA

4. 10.45-11.00: Öznur TANAL (Folklor Araştırmacısı-Antalya) “Antalya’nın Solan Renklerinden Biri; Barak Kilimleri”

5. 11.00-11.15: Ebru EKİCİ (Folklor Araştırmacısı-Kırıkkale) “Kırıkkale Karakeçili Kilim Örnekleri ”

6. 11.15-11.30: Naci ÖZCAN (Şube Müdürü-Hakkari) “Hakkari Kilimleri”

11.30-12.00: Tartışmalar

12:00-13:30     Öğle Yemeği Arası

8. Oturum 13.30-15.15

Oturum Başkanı: Aysun ÇOBANOĞLU (Şube Müdürü)

1. 13.30-13.45: Zekeriya KURTULMUŞ (Folklor Araştırmacısı-Kırklareli) “Günümüzde Kırklareli Çömlekçiliği ”

2. 13.45-14.00: Semra AKBULUT KAHVECİ (Folklor Araştırmacısı-Muğla) “Çomakdağ Özel Gün Giysileri”   

3. 14.00-14.15: Selma YÜRÜR (Folklor Araştırmacısı-Gaziantep) “Kutnu Kumaşı Dokuması”

4. 14.15-14.30: Gül İNCE (Folklor Araştırmacısı-Ağrı) “Ağrı İl Merkezinde Keçe Yapımcılığı”

5.14.30-14.45: Yasemin ÖZÜBERK (Folklor Araştırmacısı-Malatya) “Malatya’da Yapma Bebekçilik: Ahşan Bacı Bebekleri”

14.45-15.15: Tartışmalar

15.15-15.45: ARA

15.45-16.45 KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME


İçeriği Hazırlayan: Folklor Araştırmacısı İbrahim ASLAN