ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberleri 2011 Yılı Hizmet İçi Eğitim Semineri Uygulama Esasları ve Seminer Programı

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NİN

DEĞİŞİK 32’ NCİ MADDESİNE GÖRE DÜZENLENEN

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

2011 YILI UYGULAMA ESASLARI

1-Rehberler, Bakanlık Makamının 02.12.2010 tarih ve 243530 sayılı Olurları ile belirlenen ve aşağıda belirtilen konulardan en az üç tanesine (biri zorunlu olmak üzere) katılmak zorundadırlar.

• 1915 Olayları,

• Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri,

• Halkla İlişkiler ve İletişim, (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken

   Hususlar)            

• Gordion Antik Kenti,

• Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları,

• Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü,

• Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri,

• Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

Hizmet İçi Eğitim Seminerleri;

-İstanbul, Ankara,  Bursa,  Çanakkale,  ve  Trabzon’da İstanbul Rehberler Odası,

- Antalya,  Gaziantep, Nevşehir ve Konya’da Antalya Rehberler Odası,

- İzmir, Aydın ve Muğla’da ise  İzmir Turist Rehberleri Odası, tarafından düzenlenecektir.

 2- Günlük programlar, zorunlu seminer konusuna yer verilmek suretiyle düzenlenecektir.

 3- Her seminer konusu için belirlenen ücret 30 TL olup, ücretler odaların belirleyeceği şekilde ödenecektir.

 4- Rehberler, belirlenen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabileceklerdir. Mazeretleri nedeniyle bir başka oda tarafından düzenlenen seminere katılmak isteyenler, mazeretini ve “ Müracaat Belgesini” dilekçe ile semineri düzenleyen odaya ileteceklerdir. Odalar ilgilinin talebini değerlendirerek sonucundan ilgili odaya, müracaat eden kişiye ve Bakanlığa bilgi vereceklerdir.

 5- Rehberler, odalardan temin edecekleri “Seminer Bildirim Formu” nu doldurarak katılmak istedikleri seminer programını “düzenleyen odaya” vereceklerdir.

 6- Odalar tarafından düzenlenecek seminerler için rehberlere “Seminer Müracaat belgesi” verilecektir.   

7- 30 Eylül 2011 tarihinden sonra seminer kaydı alınmayacaktır. Ancak, 30 Eylül 2011 tarihinden sonra rehber olmaya hak kazananlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden rehber kimlik kartlarını teslim aldıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü içinde müracaat ettikleri takdirde, Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Ancak,  25 Kasım 2011 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8- Odalar, Uygulama Esasları kapsamında  İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin uygun görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan hizmet içi eğitim seminer programları ile seminerde görev alacak eğitici ve  seminerin düzenleneceği salon ile ilgili bilgileri en geç 25 Şubat 2011 tarihine kadar Bakanlığa ileteceklerdir. Bakanlıkça uygun görülen programlar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile odaların web adresinde yayımlanacaktır.   

9- Odalar, seminerleri verecek eğitimcilerin özgeçmişlerini İl Müdürlüklerinin teklif yazısıyla  birlikte, en geç 07 Ekim 2011 tarihine kadar Bakanlığa göndereceklerdir.

10- Odalar, seminer kaydı yaptıran rehberler için “Seminer Bildirim Formları”na uygun olarak hazırladıkları ve rehberin adı, soyadı, sicil numarası, seçtiği seminer konularını içeren listeleri, denetimlerde kontrol etmek amacıyla, en geç 07 Ekim 2011 tarihine kadar İl Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Listelerin asılları Bakanlığa gönderilecektir.

11- Seminerlerde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, görevlendirilen bir personel ile oda temsilcisinin imzalayacağı ve vizeye esas olan “Seminer Katılım Belgesi” odalar tarafından rehberlere verilecektir. (Ek:1)

12- Seminerlerin bitiminde her seminer için, semineri düzenleyen oda tarafından tutanak düzenlenecektir. Görevliler tarafından imzalanan tutanağın bir örneği seminerlerin sonunda Bakanlığa  gönderilecektir.

13- Her bir seminer konusuna katılan rehberler için ayrı ayrı düzenlenecek olan imzalı katılım listelerinin asılları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilecektir.

14- 2011 yılı “Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Uygulama Esasları” hükümlerine uyulmaması halinde, ilgili odalar tarafından tahsil edilen ücretler yasal faizi ile birlikte 3483170-5010 IBAN NO: 370001001233034831705010 no’lu DÖSİMM hesabına aktarılacaktır.

15- Seminer programında yapılacak değişiklikler için Bakanlık yetkilidir. Kabul edilen seminer takvimi ve programında 30 Eylül 2011 tarihinden sonra kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

16- Seminerler, Bakanlık tarafından da personel görevlendirildiği takdirde, bu personel tarafından da denetimleri sağlanacaktır.         


 

ANTALYA İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

02 KASIM 2011 ÇARŞAMBA

 

09.15-10.30

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

11.00-12.15

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

13.30-14.45

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)  


12 KASIM 2011 CUMARTESİ

09.15-10.30

Gordion Antik Kenti

11.00-12.15

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

13.30-14.45

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

25 KASIM 2011 CUMA

09.15-10.30

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

11.00-12.15

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

13.30-14.45

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

10 ARALIK 2011 CUMARTESİ

 

09.15-10.30

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

11.00-12.15

1915 Olayları

13.30-14.45

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri                     


18 ARALIK 2011 PAZAR

09.15-10.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

11.00-12.15

Gordion Antik Kenti

13.30-14.45

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

 

30 ARALIK 2011 CUMA

09.15-10.30

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

11.00-12.15

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

13.30-14.45

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

SEMİNERLER ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

GAZİANTEP İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

26 KASIM 2011 CUMARTESİ  (SALON 1)

09.00-10.30

1915 Olayları

10.30-12.30

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

15.30-17.00

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

17.30-19.00

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

26 KASIM 2011 CUMARTESİ     (SALON 2)

09.00-10.30

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

10.30-12.30

Gordion Antik Kenti

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

15.30-17.00

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

SEMİNERLER MET GOLD OTEL KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

 


NEVŞEHİR İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

 

26 KASIM 2011 CUMARTESİ

09.00-10.30

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

10.45-12.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)


27 KASIM 2011 PAZAR

09.00-10.30

1915 Olayları

10.45-12.30

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

10 ARALIK 2011 CUMARTESİ

09.00-10.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

10.45-12.30

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

11 ARALIK 2011 PAZAR

09.00-10.30

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

10.45-12.30

Gordion Antik kenti

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

24 ARALIK 2011 CUMARTESİ

09.00-10.30

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

10.45-12.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

25 ARALIK 2011 PAZAR

09.00-10.30

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

10.45-12.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

SEMİNERLER NEVŞEHİR TİCARET BORSASI KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

İSTANBUL İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

01 KASIM 2011 SALI

08.45-10.30

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

11.00-13.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

14.00-16.00

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

13 KASIM 2011 PAZAR

 

08.45-10.30

Gordion Antik Kenti

11.00-13.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

14.00-16.00

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri                                                 


20 KASIM 2011 PAZAR

08.45-10.30

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

11.00-13.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

14.00-16.00

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

26 KASIM 2011 CUMARTESİ

08.45-10.30

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

11.00-13.00

Gordion Antik Kenti

14.00-16.00

1915 Olayları

07 ARALIK 2011 ÇARŞAMBA

08.45-10.30

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

11.00-13.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

14.00-16.00

Gordion Antik Kenti

17 ARALIK 2011 CUMARTESİ

08.45-10.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

11.00-13.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

14.00-16.00

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

25 ARALIK 2011 PAZAR

 

08.45-10.30

Gordion Antik Kenti

11.00-13.00

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

14.00-16.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)


30 ARALIK 2011 CUMA

 

08.45-10.30

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

11.00-13.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

14.00-16.00

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları
SEMİNERLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMUNDA (BEŞİKTAŞ) GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ANKARA İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

26 KASIM 2011 CUMARTESİ

 

09.00-11.00

Gordion Antik Kenti

11.30-13.00

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

14.00-15.30

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

16.00–18.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)


17 ARALIK 2011 CUMARTESİ

10.00-12.00

1915 Olayları

13.00-15.00

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

15.30–17.30

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)
18 ARALIK 2011 PAZAR

10.00-12.00

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

13.00-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

15.30–17.30

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

SEMİNERLER 75. YIL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE (MİTHATPAŞA CADDESİ NO:18 KIZILAY) GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÇANAKKALE İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

19 KASIM 2011 CUMARTESİ 

09.00-11.00

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

11.00-13.00

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

14.00-16.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

17 ARALIK 2011 CUMARTESİ    (İPTAL)                                                                  

08.30-10.00

1915 Olayları

11.00-11.30

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

11.30-13.00

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

14.00-15.00

Gordion Antik Kenti

15.00-16.00

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

16.00-17.30

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)


SEMİNERLER KOLİN OTELİ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

TRABZON İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

30 KASIM 2011 ÇARŞAMBA  (İPTAL) 

08.30-10.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

11.00-11.30

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

11.30-13.00

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

14.00-15.00

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

15.00-16.00

Gordion Antik Kenti

16.00-17.30

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü


 

17 ARALIK 2011 CUMARTESİ

 

08.45-10.15

1915 Olayları

10.30-12.00

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

13.30-15.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

 

SEMİNERLER NOVOTEL TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

BURSA İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

30 KASIM 2011 ÇARŞAMBA                                                       

09.00-11.00

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

11.00-13.00

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

14.00-16.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

17 ARALIK 2011 CUMARTESİ      (İPTAL) 

08.30-10.00

1915 Olayları

11.00-11.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

11.30-13.00

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

14.00-15.00

Gordion Antik Kenti

15.00-16.00

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

16.00-17.30

 Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

SEMİNERLER KENT OTEL TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

İZMİR İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

20 KASIM 2011 PAZAR

10.00-12.00

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

13.00-14.00

 Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

14.30-16.00

 1915 Olayları

16:30-18:00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

16 ARALIK 2011 CUMA

10.00-12.00

Gordion Antik Kenti

13.00-14.30

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

15.00-16.30

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

17 ARALIK 2011 CUMARTESİ

 

10.00-12.00

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

13.00-14.30

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

15.00-16.30

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

SEMİNERLER ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE (MİTHATPAŞA CAD.NO:92 KONAK)  GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

MUĞLA İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

12 KASIM 2011 CUMARTESİ

10.00-11.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

12.00-13.30

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

14.00-16.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

16.00-17.00

1915 Olayları

17.00-18.00

Gordion Antik Kenti

18.00-19.00

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

19.00-20.00

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

20.00-21.00

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

SEMİNERLER KONAKALTI KÜLTÜR MERKEZİ NAİL ÇAKIRHAN SALONUNDA  GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

AYDIN İLİ PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ 2011 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROGRAMI

21 KASIM 2011 PAZARTESİ

10.00-11.30

Tarih Boyunca Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri

12.00-13.30

Roma Mimarisi Yapı ve Özellikleri

14.00-16.00

Çanakkale Gelibolu ve Tarihi Milli Parkı (Zorunlu)

16.00-17.00

1915 Olayları

17.00-18.00

Gordion Antik Kenti

18.00-19.00

Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları

19.00-20.00

Türk Turizminin Geleceği ve Rehberlerin Rolü

20.00-21.00

Halkla İlişkiler ve İletişim (Ziyaret Edilen Kutsal Mekanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar)

SEMİNERLER KUŞADASI TİCARET ODASI BÜYÜK SALONDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.