ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 21-24 Kasım 2011

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 1975 yılında başlatılan ve 1981 yılından itibaren beş yılda bir gerçekleştirilen “Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi”nin sekizincisi,  21-24 Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kongre’de aşağıda belirtilen konularda seksiyonlar oluşturulmuştur:

I.   Genel Konular.
II.  Halk Edebiyatı.
III. Müzik Oyun ve Eğlence.
IV. Gelenek Görenek ve İnançlar.
V.   Maddi Kültür.
VI. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalışmaları: Eğitim, Araştırma, Envanter, Arşivleme, Belgeleme, Müzeleme.
VII. Popüler Kültür, Medya, İnternet ve Halk Kültürü İlişkisi.

Kongreye katılmak isteyen bilim insanı ve uzmanların katılım formunu doldurup, bildiri özetlerini 24 Haziran 2011 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır. Bildiri özetleri 250-500 kelime arasında sınırlandırılmalıdır. (Türkçe veya İngilizce)

Bildiriler bir buçuk (1,5) satır aralığı, Times New Roman, 12 punto MS Word dokümanı olarak kaynakça ve tablolar dahil olacak şekilde hazırlanmalı, elektronik posta veya CD kaydıyla gönderilmelidir.

Tam metin,  kaynaklar, ekler, şekil ve tablolar dahil toplam 25 sayfayı geçmemeli ve bildiri başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kongrenin dilleri; Türkçe ve İngilizcedir.

Bildiri yazımı bilimsel bildiri yazım kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi –TEBD- yazım kuralları referans alınabilir.)

Bilim ve Değerlendirme Kurulunun yapacağı değerlendirme sonucu kabul edilen bildirilerin sahiplerine, kongre organizasyonu ve gerçekleştirilmesi ile ilgili bilgiler ayrıca iletilecektir.

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 28 Ekim 2011 tarihine kadar elektronik ortamda Bakanlık iletişim adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim: İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Kat:10  06100 Emek / ANKARA
Tel: (90-312) 2121762   
Faks: (90-312)  212 42 87 
Web: www.kultur.gov.tr
E-Posta:halkkulturukongresi@gmail.com                 
halkkulturukongresi@kulturturizm.gov.tr.


Katılımcı Bilgi Formu ve Bildiri Özet Formu İçin Tıklayınız

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Serkan Emir ERKMEN