ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetimi

TSE

 

 

 

 

Bakanlığımızda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurma ve belgelendirme Bakanlık Makamlarının 07/09/2010 tarih ve 189921 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

 • Müsteşarlık Makamından alınan 03.11.2010 tarih ve 226821 Sayılı Olur ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut EVKURAN başkanlığında bütün birimlerinden bir genel müdür yardımcısı ve birim başkanlarının birim kalite sorumlusu belirlediği kişilerden oluşan Merkez Kalite Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

 • ISO 9001 Standardımız 5.5.2 maddesinde tanımlanan YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ görevine Bakanlık Makamından alınan 06.01.2011 tarih ve 1825 sayılı olur ile Müsteşar Yardımcısı Sn. Nihat GÜL getirilmiştir.

 • Birim Kalite Ekipleri oluşturulmuştur. TSE den 30 adam günlük eğitim hizmeti alınmıştır.

 • Çalışma takvimi oluşturulmuştur.

 • Kalite El Kitabı,  Kalite Politikası, Prosedürler, Prosesler, Çalışma Talimatları, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar, Birim Kalite Ekibi ve Birim Merkez Kalite Temsilcileri marifetiyle yürütülmektedir.  

Bakanlığımızda Kalite Çalışmalarıyla Beklenen Faydalar

 • Kalite bilinci artacak, daha iyiye ve daha doğruya yöneliş artacaktır.

 • Sunulan hizmetlerde etkinlik ve verimlilik artacaktır.

 • Hizmetler daha hızlı ve bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanacaktır.

 • Daha kaliteli hizmet gören vatandaşın devlete olan bağlılığı artacaktır. 
 • Kaliteli hizmet veren ve takdir edilen çalışanların iş doyumu artacaktır.

 • Kurumlar arası diyalog artacak ve sinerji etkisi oluşacaktır.

 • Kalitesizlikten kaynaklanan israf önlenecek ve bunların daha verimli olanlara kanalize edilmesi sağlanacaktır.

 • Oto kontrolün önemi artacak, kişiler kendi kendilerini ve yaptıkları işleri sorgulamaya başlayacaktır.

 • “İŞİNİ EN İYİ YAPAN BİLİR” prensibi geçerli olacak ve sorunlar daha ortaya çıkmadan giderilecektir.

 • Çalışanların karar mekanizmalarına katılımı ve grup çalışmaları ile birimlerin hizmet kalitesi daha da artacaktır.  
 • 23 Mayıs 2011 tarihinde belge töreni yapılacaktır.

Ayrıntılı Power Point Sunumu İçin Tıklayınız.ppt

İçeriği Hazırlayan: Genel Müdür Yardımcısı Halil ÖZKAN.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
aregem.kultur.gov.tr
http://aregem.kultur.gov.tr