ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mazeret Komisyonu Duyurusu

Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Olarak Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Mazeretleri Nedeniyle Katılamayan Rehberlerin Dikkatine

Bakanlığımızca yürütülen Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin “Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Katılma Zorunluluğu ve Diğer Eğitim Faaliyetleri” başlıklı değişik 32’ nci maddesi gereğince; 2012 yılı vizelerine esas olmak üzere, 2011 yılı hizmet içi eğitim seminerlerine katılamayan rehberlerin mazeretlerinin görüşülerek karara bağlanması için anılan yönetmeliğin 33’üncü maddesi çerçevesinde “Mazeret Komisyonu” 20/12/2011 tarihinde toplanacaktır.

Sonuçlar, rehberlerin bağlı bulunduğu İl Müdürlükleri ile Rehber Odalarına bildirilecektir.

 Profesyonel turist rehberlerinin durumlarının, Mazeret Komisyonunda görüşülebilmesi için;

a)Tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel durumunun olduğuna dair sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık durumu,

b)Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri,

c)Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları,

d)Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla bir yıl süreyle ikamet zorunluluğu,

e)Doğal afetler,

f)Askerlik,

g)Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yurtdışında görevlendirilmeleri,

nedenleriyle oluşan mazeretlerinin ilgili kuruluşlardan veya noterden tasdikli tercüme edilmiş belgelerinin asılları ile seminerlere katılmak için müracaat ettiklerine ilişkin belgeyi dilekçeleri ekinde,16.12.2011 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.


(b) ve (c) bentlerindeki mazeret sahiplerinin, seminerlere katılmak için müracaatlarını belgelemeleri zorunlu değildir.