ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet kalitesine önem veren Azerbaycan Cumhuriyetine yönelik 2011 yılında üçüncü kez turizm eğitimi programları gerçekleştirildi.

 BAKANLIĞIMIZ ve TİKA İŞBİRLİĞİ İLE

AZERBAYCAN CUMHURİYETİNE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN TURİZM EĞİTİM PROGRAMLARI

 

 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ülkelere yönelik olarak bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, ülkeler arasında var olan dostluk ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince uluslar arası turizm eğitimi programları gerçekleştirilmektedir.

2001-2003 yılları arasında Azerbaycan turizm sektörü çalışanlarına yönelik olarak ülkemizde turizm eğitimi programları düzenlenmiştir.

2005 yılında imzalanan ikili turizm işbirliği anlaşması gereğince uygulamaya konan “Turizm Eğitimi” projesi kapsamında; 2006 yılı itibariyle her yıl düzenli olarak Mayıs veya Haziran aylarında Turizm sektöründe çalışanların mevcut olan mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden eğiticileri gönderilerek, Azerbaycan’da “İşbaşı Eğitimi Kursları”nın düzenlenmesi sürdürülmektedir.

Turizm sektörü hizmet kalitesinin geliştirilmesine önem veren Azerbaycan Cumhuriyeti Medeniyet ve Turizm Bakanlığı’nın son yıllarda giderek artan talepleri doğrultusunda, 2011 yılı Mayıs ayında Ismayilli, Haziran ayında Haçmaz ve Kasım ayında Bakü şehrinde olmak üzere söz konusu eğitim programları üçüncü kez gerçekleştirildi.

2001-2011 yılları arasında Bakanlığımız ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliği ile Azerbaycan’a yönelik olarak 17 uluslararası turizm eğitim programı organize edilmiş ve bu eğitimlere katılan 1124 turizm çalışanına belge verilmiştir.

  • Eğitim ortamı
  • Belge töreni Bakanlığımız öğreticileri ile TİKA ve Azerbaycan Med.Tur. Bak.'lığı yöneticileri
  • Belge töreni, TİKA ve Azerbaycan Med.Tur. Bak.'lığı yöneticileri
  • Belge töreni