ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

III. Türksoy Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Semineri

TÜRKSOY Somut Olmayan Kültürel Mirasın 3. toplantısı Azerbaycan’ın Bakü ve Şeki şehirlerinde 27-29 Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılış töreni, 27 Nisan 2010 tarihinde Bakü Ulusal Müze’de Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebulfeyz Karayev’in konuşmalarıyla başlamıştır. Karayev’in konuşmasından sonra TÜRKSOY genel sekreter yardımcısı Doç. Dr. Fırat Purtaş’ın konuşmalarıyla açılış törenine devam edilmiştir. Purtaş konuşmasında, TÜRKSOY’un, UNESCO’nun da tecrübelerini de dikkate alarak, Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmaları vasıtasıyla, Türk kültürünü evrensel boyutlara taşıyarak Türk Dünyası toplulukları arasında kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeyi hedeflediği vurgulamıştır. Daha sonra açılış töreni sırasıyla Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Karman İmanov, Türkiye UNESCO Milli Komitesi üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan İlham Mehemmetzade ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran’ın konuşmalarıyla devam etmiştir.

Açılış töreninin ardından katılımcılar otobüsle Azerbaycan’ın sanatkârlar başkenti Şeki’ye hareket etmişlerdir. 28 Nisan 2010 tarihinde Şeki şehrinde seminerin oturumlarına başlanmıştır. İlk olarak Şeki şehrinin idari heyetinden konuşmacılar seminerin başarılı geçmesi için temennilerini iletmişlerdir. Sonrasında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Şube Müdürü Dr. Şengül Gitmez, Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Mirasın envanterlenmesi çalışmaları ile ilgili bir konuşma ve sunum yapmıştır. Konuşmada Dr. Şengül Gitmez, TÜRKSOY’un aracılığı ve Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras konusundaki deneyimlerinden yararlanılarak Türk Dünyası coğrafyasında ortak alan araştırmaları yapılmasını ve Türk Dünyası topluluklarının kültür envanterinin ortaya çıkarılarak derlenmesini önermiştir. Dr. Şengül Gitmez’in konuşmasının ardından Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras birimi yetkilileri tarafından hazırlanan taslak sonuç bildirisi katılımcılara dağıtılmış ve envanterleme hakkında sunum yapılmıştır. Birim yetkilileri için hazırlanan taslak metin genel olarak başarılı bulunmuştur. Metnin TÜRKSOY Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmaları için yol haritası olabileceği yönünde görüş birliğine varılmıştır. Bunun dışında TÜRKSOY’da Somut Olmayan Kültürel Miras Şubesi’nin kurulması ve şubeye maddi kaynak aktarılması, network oluşturularak Somut Olmayan Kültürel Miras uzmanlarının birbirleriyle sürekli iletişim halinde olması, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yaşayan İnsan Hazineleri Envanter sistemlerinin kurulması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

  • Azerbaycan’ın Bakü ve Şeki Şehirlerinde 27-29 NİSAN 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen III. Türksoy Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Semineri
  • Azerbaycan’ın Bakü ve Şeki Şehirlerinde 27-29 NİSAN 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen III. Türksoy Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Semineri
  • Azerbaycan’ın Bakü ve Şeki Şehirlerinde 27-29 NİSAN 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen III. Türksoy Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Semineri

İçereği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Gökhan KAYNAKÇI