ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15-19 Kasım 2010 Tarihleri Arasında Kenya’nın Nairobi Kentinde Gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümelerarası Komitesi 5. Toplantısı

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Taraf Ülkeler Hükümetlerarası Komitesi 5. Toplantısı 15-19 Kasım 2010 tarihleri arasında Kenya’nın Nairobi kentinde Kenyatta International Conference Centre’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı öncesinde, 14 Kasım 2010 tarihinde, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplumun Rolü” konulu bir forum da düzenlenmiştir.  Adı geçen toplantılarda ülkemiz, Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Umut Vatan AYDIN , Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Uzmanları Hayrettin UN ve Serkan Emir ERKMEN’den oluşan bir delegasyon tarafından temsil edilmiştir.

15-19 Kasım 2010 tarihleri arasında Kenya’nın Nairobi kentinde gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümelerarası Komitesi 5. Toplantısı’nda; Kırkpınar Yağlı Güreş FestivaliAlevi-Bektaşi Ritüeli Semah ve Geleneksel Sohbet Toplantıları konulu kültür değerlerimize ilişkin dosyalarımız herhangi bir eleştiri veya itiraz olmaksızın kabul edilerek İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir.

Bilindiği üzere; daha önce İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtları arasında yer alan “Meddahlık (2003)” ve “Mevlevi Sema Törenleri (2005)” İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne dâhil edilmişti. Bunların yanı sıra Türkiye tarafından 2009 yılında, İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili ListesineKaragöz” ve “Aşıklık Geleneği” konularında iki ulusal dosya sunulmuş ve söz konusu dosyalar Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümelerarası Komitesi 4. Toplantısında kabul edilerek; İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedilmişti. Yine aynı toplantıda Türkiye, İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedilen “Nevruz” konusunda da Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ile birlikte çoklu dosya sunumuna katılmıştı.

Yeni kaydedilen üç dosya ile birlikte toplam 8 dosyamız İnsanlığın Somut Olmayan  Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedilmiş olmaktadır.

-Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali

-Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah

-Geleneksel Sohbet Toplantıları (Barana, Kürsübaşı Sohbetleri, Sıra Geceleri, Sıra Yarenler v.b)

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Serkan Emir ERKMEN

  • Toplantıdan Görüntüler
  • Toplantıdan Görüntüler
  • Toplantıdan Görüntüler