ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İç Kontrol Sistemi Eylem Planı

Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız merkez birimlerinde konu ile ilgili görev yapan Şef, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılarına yönelik olarak 28 Aralık 2010 tarihinde Bakanlığımız Opera Binası Atatürk Toplantı Salonu’nda “İç Kontrol Sistemi Eylem Planı” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.