ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meddah Çalıştayı ve Gösterileri (21-23 Aralık 2010)

UNESCO’nun 2003 yılında kabul ettiği ve ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında icracı birim olarak belirlenen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, geleneksel kültürel değerlerimiz içerisinde önemli bir yere sahip olan İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması temsili listesine kaydedilen Meddahlık Geleneği hakkında farkındalık yaratmak, tanıtmak ve yaşatılmasını sağlamak sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla 21-23 Aralık 2010 tarihlerinde konu ile ilgili tüm tarafların bir araya gelerek sorunların tartışılıp, çözüm önerileri ile yaşatma çalışmalarında izlenecek yol ve yöntemlerin belirleneceği bir eylem planını oluşturmak amacıyla çalıştay düzenlenecektir.

 

  • Afis
  • Afis
  • Afis


İçeriği Hazırlıyan: Kültür ve Turizm Uzmanı Serkan Emir ERKMEN