ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uygulama Gezileri ve Bitirme Sınavları Müracaatları

Sivas, Denizli ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde devam etmekte olan kursların sonunda düzenlenecek olan yurtiçi uygulama gezilerine;

-Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 42. maddesi gereğince, Fakülte ve Yüksekokul öğrencisi veya mezunu olup, katılmak isteyenlerin,

-Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, mazeretlerinden dolayı bir önceki kursun uygulama gezisine katılmayanların,

- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesi gereğince, Bölgesel rehber olup da Ülkesel olmak isteyen rehberler ile Bölgesel Rehber olup da iki yıl üst üste vizesini yaptırmayan ve kimlik kartı iptal edilenlerin,

başvurularını 25 Şubat 2011 tarihine kadar.

Yurtiçi uygulama gezilerinin bitiminde yapılacak olan bitirme ve bütünleme sınavlarına katılmak isteyen;

-Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, bir önceki kursların bütünleme sınavlarında başarılı olamadıkları teorik derslerden bir sınav hakkı daha bulunan rehber adaylarının,

-Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, iki yıl üst üste vizesini yaptırmadıkları için rehberlik kimlik kartı iptal edilenler ile bölgesel rehberlerin başvurularını ise 1 Nisan 2011 tarihine kadar,

kursların düzenlendiği, söz konusu il Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.