ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan ilgili personele yönelik olarak 30 Kasım 2010 tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu’nda “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.

İçeriği Hazırlayan: Şube Müdürü Şehriban ONAY