ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum Profesyonel Turist Rehberliği Kursu

Bakanlığımızca 20-24 Eylül 2010 tarihleri arasında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilenProfesyonel Turist Rehberliği Kursu Seçme Sınavı sonucunda başarılı olan aday sayısının elli kişiden az olması nedeniyle yönetmelik gereğince kurs açılamamıştır.

Ancak, Erzurum ilinde yapılan sınavlarda başarılı olan adaylardan isteyenlerin aynı dönemde seçme sınavları yapılan ve kurs açılacak olan Sivas, Denizli ve Bursa İllerinden birine kayıt yaptırarak kursa devam edebilmeleri veya ilk açılacak kurs için bir defaya mahsus olmak üzere, haklarının saklı tutulması 05.11.2010 tarih ve 229484 sayılı Bakan Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu nedenle, Erzurum ilinde başarılı olan ve kursiyer olmaya hak kazanan adaylardan isteyenlerin, bir dilekçe ile Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat ederek, yukarıda belirtilen illerden hangisine kayıt yaptırmak istediklerini veya  ilk açılacak kurs için bir defaya mahsus olmak üzere haklarının saklı tutulmasını bildirmeleri gerekmektedir.