ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15-17 Eylül 2010 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Eğitim Toplantısı/Antalya

Bilindiği üzere Türkiye, 27 Mart 2006 tarihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’ne resmen taraf olmuş ve sözleşmenin hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki Somut Olmayan Kültürel Mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmek istenen çalışmaların daha koordineli ve sistematik bir şekilde ilerleyebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Sözleşmenin icracı kurumu olarak belirlenmiştir. İcracı bir kurum olarak Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü; Somut Olmayan Kültürel Mirası korunması ve yaşatılmasına yönelik tedbirlerin alınmasında eğitimin önemli rol üstlenebileceğinin bilincindedir. Bu amaçla yurt içinde çok sayıda eğitim programı gerçekleştirilmekte ve söz konusu eğitimler gerçekleştirirken, eğitimlerin geniş tabana yayılması ve toplumun tüm kurumlarınca özümsenmesinin yolları da araştırılmaktadır. 

 

Bu vesileyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 15-17 Eylül 2010 tarihleri arasında Antalya’da “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Örgün ve Yaygın Eğitimde Etkin Kullanımına Yönelik Uzman Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

Türkiye’den uzmanların yanı sıra çok sayıda yabancı uzmanın da katılarak görüşlerini bildirdiği bu toplantının; somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik olarak dünyada gerçekleştirilen çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olacağı değerlendirilmektedir.

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Serkan Emir ERKMEN