ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis İli Ahlât İlçesinde Gerçekleştirilen Halk Mimarisi ve Taş İşçiliği Konulu Alan Araştırması

16-20 Eylül 2010 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Folklor Araştırmacısı Mahmut DAVULCU tarafından, kültür tarihimiz açısından önemli bir merkez olan Ahlât’ta halk mimarisi ve taş işçiliği geleneğinin tespiti, derlenmesi ve görsel olarak belgelenmesini amaçlayan bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir.

Kamera çekimlerinin Abdullah CANSIZ tarafından yapıldığı araştırma süresince taş ustaları Tahsin KALENDER, Seyfettin ACAROĞLU, Mustafa ŞİRİN ve Bahattin AVCI ile taş işçiliği ve halk mimarisi konularında derleme çalışması yürütülmüştür.

İçeriği Hazırlayan: F. Araştırmacısı Mahmut DAVULCU

  • Yapı ustası Tahsin Kalender tarafından inşa edilmiş olan Abdurrahman Gazi Türbesi
  • : Seyfettin Acaroğlu tarafından geleneksel usullerle taş ocağından taşın çıkartılması.
  • Meydanlık Mezarlığı