ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 18-27 Ekim 2010 tarihleri arasında “Yazma Eser Kataloglama” konulu seminer gerçekleştirilecektir.

Genel Müdürlüğümüz 2010 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile (aynı genel müdürlüğe) bağlı İstanbul, Konya, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Bursa, Amasya ve Muş kütüphaneleri ile Milli Kütüphane Başkanlığında görev yapan 35 personele yönelik olarak 18-27 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul Süleymaniye Yazma EserKütüphanesinde “Yazma Eser Kataloglama” konulu seminer gerçekleştirilecektir.


İçeriği Hazırlayan: Şehriban ONAY Şube Müdürü