ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı

Geleneksel Türk Mutfağında şarabın yerinin belirlenmesi, Türkiye bağcılığının ve şarapçılığının destinasyon olarak ele alınması ve sürdürülebilirlik ilkesi içinde turizm ile ilişkilendirerek şarabın ülkemiz turizminde turistik ürün olarak tanıtım amacıyla kullanılması kapsamında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 23-24 Eylül 2010 tarihlerinde İzmir Seferihisar’da “Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

Çalıştaya ülkemizin önde gelen şarap üreticileri ve çeşitli bölgelerde butik şarapçılık yapan üreticiler başta olmak üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim görevlileri, köşe yazarları, gurmeler, TÜRSAB ve TÜROFED temsilcileri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı temsilcisi ve çeşitli meslek odalarından temsilciler katılmışlardır. Çalıştay, Bakanlığımız Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan maddi destek ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın ismi Seferihisar'da bulunan antik İon kenti Teos'tan esinlenilerek, "Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı" olarak belirlenmiştir. Yer olarak Seferihisar'ın seçilmesinde ise iki neden bulunmaktadır. İlki, Seferihisar’ın Slowcity kapsamında ülkemizin tek temsilcisi olması, ikinci ise Teos antik kentinin tapınağında şarap tanrısı Dionysos'un bir elinde asası, diğerinde Kantharos (içki kabı) tutan bir heykeli bulunması ve Dionysos’un mitolojide asma, üzüm salkımı ile betimleniyor olmasıdır.

Çalıştay Yunanistan’ın Samos Adası Belediye Başkanı Georgios KTOHONDONTIS’in konuşmalarıyla başlamış ardından sırasıyla, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER, İzmir Vali Yardımcısı Haluk TUNÇSU ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut EVKURAN’ın konuşmalarıyla devam etmiştir. Çalıştayın birinci oturumunda, Ege Üniversitesi’nden Arkeolog Prof.Dr. Ersin DOĞER, mutfak yazarı Aylin ÖNEY TAN, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ertan ANLI, Gusto Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet YALÇIN ve gurme Osman SERİM Anadolu’da Mutfak ve Şarap Kültürü başlığı altında konuşmuşlardır.

İkinci oturumda, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal KADIOĞLU ÇEVİK Geleneksel Türk Mutfağı ve Bakanlığımızın bu alandaki faaliyetleriyle ilgili bir konuşma yapmış; ardından Orhan Ziya DİREN (Diren Şarapları), Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Enis GÜNER (Sevilen Şarapları) ve Ali BAŞMAN (Kavaklıdere Şarapları) Şarap Bağcılık Turizm İlişkisi üzerine konuşmuşlardır.

İlk günün son oturumunda, Cazim ALAYBAŞI (TÜROFED), Cüneyt UYGUR (Kayra Wine Center), Alp TÖRÜNER (Büyülübağ Şarapçılık), Yasin TOKAT (Pamukkale Şarapları) ve Rıza EPİKMEN (TÜRSAB) Şarap Bağcılık Turizm İlişkisi üzerine konuşmuşlardır.

Çalıştayın ikinci gününde Butik Şarapçılık konusu ele alınmıştır. Bu başlık altında Can ORTABAŞ (Urla Şarapçılık), Cem ÇETİNTAŞ (Melen Şarapçılık), Yuhanna AKTAŞ (Shiluh Süryani Şarapçılık) konuşma yapmışlardır.

Çalıştayın genel değerlendirme bölümünde ise Prof. Dr. Ertan ANLI’nın başkanlığında Alp TÖRÜNER, Osman SERİM ve Can ORTABAŞ’tan oluşan komisyon tüm katılımcıların görüş ve önerilerini alarak çalıştayı sonlandırmışlardır.

Çalıştayın öğleden sonraki kısmında ise katılımcılar Urla Şarapçılık’a ait olan bağ ve şarap fabrikasını ziyaret etmişlerdir.

        


 

TEOS BAĞ ve ŞARAP ÇALIŞTAYI

23 – 24 Eylül 2010 Seferihisar/İZMİR

SONUÇ BİLDİRGESİ

1.Büyükelçiliklerde Türk şarapları kullanılmasının, Türk şarabının yurtdışında tanıtılmasında çok büyük yararı olacaktır. 
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tanıtım kampanyalarında bağların görsellerinin kullanılması yararlı olacaktır.
3. Şarap sektörünün örgütlenmesi (kooperatifleşme) konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
4. Şarapçılık yabancılara yönelik yapılmamalı, ülke içindeki tüketimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
5. Şarap konusunda servis elemanlarının, şarabı tavsiye eden, satan ve sunan insanların eğitilmesi gerekmektedir. Şarabın Türk mutfağında hangi yemeklerle uygun olduğuna yönelik, hangi yemekle hangi şarabın içilmesinin uygun olduğuna yönelik bilinç kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
6. Şarap, turizmde tanıtım aracı olarak kullanılmalıdır.
7. Ulusal bağcılık konseyi en kısa zamanda kurulmalıdır.
8. Şarap tanıtım grubunun en kısa sürede oluşturulması gerekmektedir.
9. Şarap piyasaya çıktıktan sonra da TAPDK tarafından denetlenmelidir.
10. İç ve dış piyasalarda üretim planlaması yapılmalıdır.
11. Kaliteli şarap üretilebilmesi için, şarap üreticilerinin üniversitelerle işbirliğine giderek kaliteli üzüm yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaları gerekmektedir.
12. Çalıştay sonucunda ulaşılacak çıktıların takibinin yapılabilmesi amacıyla bir komisyon oluşturulmalıdır.
13. Fiyat, tüketim, pazarlama vb. gibi, sektördeki sorunların ortadan kaldırılabilmesi için işbirliği içerisinde çalışma yapılmalıdır.
14. Disiplinler arası çalışmalar yapılmalı ve mutfak, şarap, arkeoloji, tarih alanında faaliyet gösteren oluşumların bir arada çalışmaları sağlanmalıdır.
15. Şaraplık Bağ / Tarım turizmi geliştirilmelidir. Şaraplık Bağ Turizmi Birliği kurulmalıdır.
16. Sürdürülebilirlik temelinde, şarap üretimi ve tüketimine ilişkin negatif bakışa karşı girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
17. Masrafların azaltılabilmesi için üreticilerin birlikte hareket etmeleri sağlanmalıdır.
18. Seferihisar’da “Şarabın Doğduğu Yer Anadolu” temalı uluslararası bir festival düzenlenmesi faydalı olabilir.
19. Sektörün bir çatı altında toplanması, özgüven kazanması ve ileride yapılacak çalışmalarda öncülük etmesi gerekmektedir. 

 

Değerlendirme Komitesi Üyeleri:

 

Prof. Dr. Ertan ANLI

Orhan Ziya DİREN

Alp TÖRÜNER

Osman SERİM

Can ORTABAŞ

 

 İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Bülent AYDEMİR