ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde,Bakanlığımızda “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve TSE’den kalite belgesi alınması çalışmaları”

Genel Müdürlüğümüz tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Bakanlığımızda uygulanması ve TSE’den Kalite Belgesi alınması çalışmaları başlamıştır.

TS EN ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi, kurumda kalite anlayışının gelişimini, verimliliğin ve pazar payının artırılmasını hizmete ilişkin şikayetlerin azaltılmasını, memnuniyetin artırılmasını ve etkin bir yönetim sisteminin kurulmasını amaçlamaktadır. Temelinde maliyet ve zamandan tasarruf, kaynakların optimum kullanımı, yüksek verim, yönetim kolaylığı, çalışanlarda yüksek motivasyon, çağdaş çalışma ortamı yaratma, bilgi akışı, kalitede kalıcılık, kuruluşun imajının yükseltilmesi, vatandaş odaklı yönetim anlayışının içselleştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek gibi hedeflerin yer aldığı Kalite Yönetim Sisteminin, özellikle ekonomimizde büyük yer alan turizm sektörünü denetleyen ve yönlendiren aynı zamanda ülkemizin kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için politikalar üreten Bakanlığımızda uygulanmasının faydalı olacağı ve Bakanlığımız Stratejik Planında ve 2023 Turizm Stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Söz konusu “TS EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi” programının gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi Bakanlık Makamının 07.09.2010 tarih ve 189921 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, söz konusu çalışmaları koordine etmek üzere Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut EVKURAN’ın başkanlığında bir Koordinasyon Kurulu  oluşturulması süreci devam etmektedir.