ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Turizmi Envanter Çalışmaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, sporun ülkemiz turizmine olan katkısını artırmak ve spor turizmi olgusunu yaygınlaştırmak üzere 24 Aralık 2008 tarihinde İstanbul’da bir “Think Tank” toplantısı, 25 Nisan 2009’da ise “Spor Turizmi Arama Toplantısı” düzenlenmiştir. GSGM, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, TÜRSAB, TÜROFED, TYD, Akademisyenler ve Spor Ajanslarının katıldığı toplantıda Türkiye’de altyapı, iklim ve coğrafi açıdan spor turizmine uygun bölgelerde spor turizmi hareketini geliştirme amacına yönelik mevcut durum analizi (spor turizmini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler), vizyon, stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için öneriler alınmıştır. Buna göre spor turizmi konusunda bir “Spor Turizmi Platformu Kurulması” ve konunun bu platform üzerinden yürütülmesi karara bağlanmıştır.

           

2 Ekim 2009 tarihinde Bakanlığımızda yapılan “Spor Turizmi Platformu” toplantısında şu kararlar alınmıştır:           

 

  • Türkiye’nin spor turizmi açısından önemli marka değerine sahip 7 bölgesi belirlenmiş ve bu bölgelerde envanter çalışması ve hazırlık toplantıları yapılması,
  • 2010 yılı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Spor Turizmi Konferansı ve Çalıştayı” ile Türkiye çapında belirlenen 7 destinasyonun masaya yatırılması ve bu konuda dünyadaki önemli isimlerin konu hakkındaki deneyimlerinin paylaşılması

 

15 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantıda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilen Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden bir uzman spor turizmi envanterinin oluşturulması ve hazırlık toplantılarının yapılması için görevlendirilmiştir.

 

Bu görevlendirmeye istinaden belirlenen 7 destinasyonda aşağıda belirtilen tarihlerde envanter çalışması ve hazırlık toplantıları yapılmıştır.

 

1.         19 – 21 Ocak 2010     SAKARYA (SakaryaPark Projesi)

2.         1 – 4 Şubat 2010        ERZURUM (Universiade 2011 Kış Olimpiyatları)
3.         22 –  27 Şubat 2010   Bodrum / MUĞLA (Sualtı Sporları) ve Alaçatı / İZMİR  (Rüzgar Sörfü)
4.         8 – 13 Mart 2010        Antalya Merkez, Alanya ve Belek (Futbol, Plaj Voleybolu ve Golf )        

 

            Hazırlık toplantıları; ilin mülki amirleri, turizm profesyonelleri, bölgesel tanıtıma ilişkin dernek ve vakıflar, sportif okul ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup “sorunlar ve yapılması gerekenler” formülasyonuna uygun şekilde raporlaştırılmıştır. Bu raporların 2010 yılı içerisinde yapılacak olan “Uluslar arası Spor Turizmi Konferansı ve Çalıştayı”nda karar vericiler tarafından tartışılması ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.

İçeriği Hazırlayan: Serkan KILIÇ