ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu İlinde Gerçekleştirilen Halk Kültürü Konulu Ön Araştırma

28 Haziran-02 Temmuz 2010 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Maddi Kültür Şube Müdürü Nihal Kadıoğlu ÇEVİK ve Folklor Araştırmacısı Mahmut DAVULCU tarafından Ordu İlinde halk kültürü konulu bir ön araştırma gerçekleştirilmiştir.

Ön araştırma kapsamında; geleneksel el sanatları, halk mimarisi, mutfak kültürü, gelenek-görenek ve inanışlar, halk edebiyatı, geleneksel giyim kuşam gibi halk kültürü değerleriyle ilgili ön tespitler yapılmıştır. Bu tespitler doğrultusunda, önümüzdeki dönemde geniş kapsamlı halk kültürü araştırması yapılması planlanmaktadır.

  • KeşkekYapımı(GürgentepeİlçesiMerkez)
  • Bakırcı(nyeİlçesiMerkez)
  • GelenekselKonut(Perşembeİlçesi)


İçeriği Hazırlayan: Mahmut DAVULCU Folklor ARAŞTIRMACISI