ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Günümüzde Çocuk Oyunlarından Ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 09-10 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara’da “Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu” düzenlenecektir.

Düzenlenecek sempozyumla, son yüzyılda yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen alanlardan biri olan çocuk kültürünün önemli bir parçası olan çocuk oyunlarının günümüzde geldiği noktayı, değişen, gelişen, farklılaşan veya aynı kalan oyunlar ile bu konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Oyuncak sektörünün çalışmaları, sanal ortamda oynanan oyunlar, geleneksel oyunlardaki değişimlerin değerlendirilmesiyle oluşacak bilgi platformuyla konu ile ilgilenen kişilere ulaşmak hedeflenmektedir.

Katılımcıların yol ve konaklama giderleri Bakanlığımızca karşılanacak olup konu ile ayrıntılı bilgi daha sonra bakanlığımız web sitesinde duyurulacaktır.

Bildiri sunacakların kısa özgeçmişleri ve iletişim bilgileri ile 200 kelimeyi geçmeyen bildiri özetlerinin en geç 31 Ağustos 2010 tarihine kadar ayse.gogus@kulturturizm.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.