ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberliği Sınavları Ek Duyurusu

Bakanlığımızca; Sivas’ta 14 - 18 Eylül 2010, Erzurum’da 20 - 24 Eylül 2010, Denizli’de 04 - 08 Ekim 2010, Bursa’da 18 - 22 Ekim 2010 tarihlerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde açılacak olan ülkesel nitelikte Profesyonel Turist Rehberliği Kurslarının;

Seçme sınavlarına;

- 41. madde hükmü gereğince, kimlik kartlarına yeni bir dil ekletmek isteyen rehberler,


Seçme sınavlarını takiben açılacak kurs sonunda yönetmeliğin 23. maddesi gereğince
yapılacak yurtiçi uygulama gezisi ile bitirme ve bütünleme sınavlarına;

- Geçici 1. madde hükmü gereğince, bölgesel rehberlikten ülkesel rehberliğe geçecek rehberler ile


Kurs sonunda yapılacak bitirme ve bütünleme sınavlarına;

-37. madde hükmü gereğince, iki yıl üst üste vizesini yaptıramadığından rehberlik kimlik kartı iptal edilen rehberler de katılabilirler.


İlgililere duyurulur.

İçeriği Hazırlayan: Sınavlar ve Kurslar Şubesi Fatih BÜYÜKERDAL - 28.06.2010