ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Gözüyle Hititler “Hattuşa’yı Keşfediyorum” Çocuk/Müze/Drama Eğitim Projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün “toplumda kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak” şeklinde belirlenen görev tanımından hareketle Çorum’da “Çocuk Gözüyle Hititler: “Hattuşa’yı Keşfediyorum” Çocuk/Müze/Drama Eğitim Çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın amacı, ülkemizde kültür ve turizm bilincinin ilköğretim çağından başlayarak geliştirilmesi ve bu sayede toplumumuza, ülkemizin kültürel değerlerini tanıyan, onları koruyan ve gelecek nesillere aktarabilen bireylerin kazandırılmasıdır. Çalışmanın hedefi ise ilköğretim öğrencilerine yaratıcı drama liderleri eşliğinde Çorum Müzesi’nin drama yöntemi ile gezdirilmesi, atölye çalışmalarının yapılması, bu yolla öğrencilerin 5 duyusuna hitap ederek müzeyi tanımalarının sağlanması ve üzerlerinde yaşadıkları topraklarda binlerce yıl önce yaşayan Hatti ve Hitit Uygarlıkları konularında bilinçlendirilmesidir.

Bu amaç ve hedef doğrultusunda Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış ve eğitim çalışmasına destekleri alınmıştır. Bahçelievler İlköğretim Okulu 4-D sınıfı öğrencileri ile 14 Haziran 2010 tarihinde Çorum Müzesinde Yaratıcı Drama Liderleri Necla Ülkü KUGLİN, Şükran ŞAHİN ve Seçil COŞKUN’un liderliğinde eğitim çalışması başlatılmıştır.

Bahçelievler İlköğretim Okulu’ndan toplam 38 öğrenci, 4 gün süren atölye çalışmaları süresince, müze içerisinde oynadıkları oyunlar ile müzeyi ve sergilenen materyalleri daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlar ve bu sayede Hatti ve Hitit Uygarlıkları hakkında bilgilerini arttırmışlardır. Öğrenciler, yaratıcı drama liderleri eşliğinde yaptıkları çalışmalarda, Hititlerin günlük yaşamlarına, geleneklerine, beslenme alışkanlarına, yaşayış biçimlerine, mimarilerine dair birçok bilgi edinmişler, o döneme ait eşyaları, takıları, giysileri, müzik aletlerini tanımışlar ve bu eşyalardan bazılarını kendileri yapma fırsatı bularak günümüzden binlerce yıl önce yaşayan uygarlıklar hakkında daha geniş bir bilgi perspektifine sahip olmuşlardır.

Atölye çalışmalarının ardından, öğrenciler aileleri ile birlikte Alaca Höyük ve Boğazkale ören yerlerini gezerek, Hatti ve Hitit Uygarlıklarının hüküm sürdüğü toprakları ziyaret etmişlerdir. Bu sayede öğrenciler kendilerinden 5000 yıl önce bu topraklarda yaşayan uygarlıklar hakkında daha çok bilgiye sahip olmuşlar ve onları daha yakında tanıma fırsatı yakalamışlardır.

Eğitim çalışmasının son gününde, öğrenciler bir Hitit masalının anlatıldığı oyunu oynamışlardır. Öğrencilerin atölye çalışmaları süresince ürettikleri materyaller 19 - 27 Haziran 2010 tarihleri arasında Çorum Müzesinde sergilenmektedir.

Konu ile ilgili habere ulaşmak için tıklayınız:

http://www.aa.com.tr/tr/cocuklar-dramayla-ogrenecek.html

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Bülent AYDEMİR - 25.06.2010