ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatay’da Düzenlenen İpek Dokumacılığı Konulu Alan Araştırması

26-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Folklor Araştırmacıları Ayşegül PEHLİVAN, Mahmut DAVULCU ve Mümtaz FIRAT tarafından Hatay’da bir halk kültürü alan araştırması gerçekleştirilmiştir.

Hızla kaybolmakta olan ipek dokumacılığının tespiti, belgelenmesi, derlenmesi ve arşivlenmesini amaçlayan alan araştırması sırasında gözlem ve görüşme tekniklerinden faydalanılmış ayrıca etnofotografi ve etnovideografi teknikleri uygulanarak görsel belgeleme yapılmıştır.

Hasan Büyükaşık'a ait atölyede çalışma yapılırken.

İpek Böcekleri

 

İçeriği Hazırlayan: Folklor Araştırmacısı Mahmut DAVULCU - 10.05.2010