ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Avrupa Ülkeleri Uzmanlar Ağı Semineri (3-7 Mayıs 2010)

Somut Olmayan Kültürel Miras Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Uzmanlar Ağı 4’üncü Toplantısı Romanya’nın Râmnicu Vâlcea şehrinde 3-7 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Güneydoğu Avrupa ülkeleri temsilcilerinin yanısıra Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen UNESCO SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi Temsilcisi Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Kültür ve Turizm Uzmanı Erol EVCİN ve Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Hasan ERKAL ile Dış İşleri Bakanlığından Yasa YEŞİLADA katılmıştır.

Romanya Kültür ve Ulusal Miras Bakanı yaptığı açılış konuşmasında SOKÜM konusunda günümüze kadar gelen süreç içinde yapılan çalışmalara ve faaliyetlere dair bilgi verilmiştir. 28 Kasım/2 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen Abu Dhabi toplantısından itibaren İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine kayıtların başladığı, Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinin varlığı ve konuyla ilgili somut adımlar atıldığı vurgulanmıştır. Ayrıca Sözleşmenin 15’inci maddesinde belirtilen topluluk, grup ve kişilerin SOKÜM’ün korunması konusundaki rollerine değinilmiş, Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras

 

Listesine daha fazla önem verilmesinin gerekliliğine ve listedeki unsurların kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu konusuna dikkat çekilmiştir. Eşit cografi dağılım ilkesinin listeler bazında daha etkin şekilde uygulanması gerektiği vurgulanmıştır.

UNESCO Venedik Ofisi Kültür Bölümü’nden katılan uzman Anthony KRAUSE ise İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine verilen önemin Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine verilmediğini aslında acil koruma gerektiren listenin daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu listedeki unsurların kaybolma tehlikesi altında olduğunu bu yüzden de asıl gözetilmesi gereken listenin bu liste olduğunu ifade etmiştir. Bu konuşmaları müteakiben ülkelerin SOKÜM çalışmalarını içeren sunumlarına geçilmiştir. Toplantı dört oturumdan oluşmuştur. Bunlar:

Birinci Oturum: UNESCO SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi Kapsamında Taraf Devletlerin Uygulamaları

Bu bölümde, Kültür ve Turizm Uzmanları Hasan ERKAL ve Erol EVCİN tarafından “Türkiye’de Somut Olmayan Külterel Mirasın Korunması Konusunda Gerçekleştirilen Güncel Faaliyetler” (Current and Recent Efforts to Safeguarding ICH in Turkey) başlıklı bir sunum yapılmıştır.

İkinci Oturum:  Kültürel Turizm: Risk ve Fırsatlar 

Üçüncü Oturum: SOKÜM’ün Yeniden Canlandırılması

Dördüncü Oturum: UNESCO 1972 ve 2003 Sözleşmeleri Arasındaki Bağlantılar ve Uygulama Biçimleri     

Kapanış Konuşmaları Karar Metninin Açıklanması

Türkiye adına söz alan Sayın Prof. Dr. Öcal OĞUZ Folklorizasyon (Folklorization) teriminin ortaya çıkışından bahsederek bu kavram bağlamında bölgesel kültürlerin  “kültürlenme” konusundaki önemine dikkat çekmiştir. Folklorizasyonun turizm hedefli olarak kullanılmasının yaratacağı sorunlara ve SOKÜM ile turizm kavramları arasındaki ilişkilere değinen Prof. Dr. Öcal OĞUZ, SOKÜM’ün görünürlüğünün arttırılmasının gerekliliğini vurgulayarak konuşmasını tamamlamıştır.

Seminere ev sahipliği yapan Romanya temsilcilerinin yanı sıra Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında yer alan Türkiye, Avusturya, Hırvatistan, Estonya, Yunanistan, Macarsitan, İtalya, Makedonya, Moldova, Karadağ,  Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna temsilcileri iştirak etmişlerdir.

 

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Erol EVCİN ve Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Hasan ERKAL - 20.05.2010