ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık, Turizm ve Kültür Eğitimi Verecek Olan Eğiticilerin Eğitimi

Turizm bölgelerinde, turist sağlığı ile ilgili olarak yaşanan sorunların en aza indirilmesi ve verilen sağlık hizmetlerinin artırılması için turizm tesislerinde hizmet veren ya da vermeyi düşünen sağlık personelinin, turizm sağlığı konusunda özel eğitim almaları ile turizm ve kültür konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla; 14.01.2010 tarihinde Bakanlığımız ile Türk Tabipler Birliği işbirliğini öngören bir protokol imzalanmıştır.

Protokol çerçevesinde düzenlenen Eğitim Programı Sağlık-Turizm ve Kültür konularını içermektedir. Sağlık alanında verilecek eğitim programı TTB tarafından, turizm ve kültür alanlarında verilecek eğitim programı ise Bakanlığımızca belirlenmiştir. 

Eğitimin ilki 27-31 Mart 2010 tarihleri arasında İstanbul’da  “İstanbul Tabip Odası Türkoğlu Cad. No:19 Cağaloğlu” adresinde gerçekleştirilmiş ve kursu tamamlayan 106 kişiye Sayın Bakanımız Ertuğrul GÜNAY ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof Dr.Gençay GÜRSOY tarafından imzalanan katılım belgesi verilmiştir.

Söz konusu eğitim programının sonucuna yönelik olarak, TTB yetkilileri ile Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılan değerlendirme toplantısında, eğitimler esnasında yaşanan sorunlar, eğitim konuları ve süreleri değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme sonucunda, bundan sonra düzenlenecek eğitimlerde Turizm ve Kültür alanında belirlenen konularda eğitim vermek üzere, birimlerin görev alanına giren konularda birimler tarafından isimleri bildirilen ve Genel Müdürlüğümüzce TTB ne isimleri bildirilen 10 Bakanlığımız personeli 7-8 Mayıs 2010 tarihlerinde Türk Tabipler Birliği’nde düzenlenen ve Prof.Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ ile Dr.Nihat ŞAHBAZ tarafından verilen;

  • Olumlu Eğitim Ortamı Hazırlanması

  • Öğrenme Hedeflerinin Belirlenmesi

  • Etkileşimli Katılımlı Eğitim Yöntemleri

  • Görsel İşitsel Araç ve Gereçlerin Hazırlanması ve Kullanılması

  • Zor Durumla Baş edebilme

konularının yer aldığı Eğitici Eğitimi kursuna katılmışlardır.

 

İçeriği Hazırlayan: Turizmi Geliştirme Şubesi Müdürü Naim YENİCE