ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık, Turizm ve Kültür Eğitimi Verecek Olan Eğiticilerin Eğitimi

Turizm bölgelerinde, turist sağlığı ile ilgili olarak yaşanan sorunların en aza indirilmesi ve verilen sağlık hizmetlerinin arttırılması için turizm tesislerinde hizmet veren ya da vermeyi düşünen sağlık personelinin, turizm sağlığı konusunda özel eğitim almaları ile turizm ve kültür konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla; 14.01.2010 tarihinde Bakanlığımız ile Türk Tabipler Birliği işbirliğini öngören bir protokol imzalanmıştır.

Protokol çerçevesinde düzenlenen Eğitim Programı Sağlık-Turizm ve Kültür konularını içermektedir. Sağlık alanında verilecek eğitim programı TTB tarafından, turizm ve kültür alanlarında verilecek eğitim programı ise Bakanlığımızca belirlenmiştir. 

Eğitimin ilki 27-31 Mart 2010 tarihleri arasında İstanbul’da  “İstanbul Tabip Odası Türkoğlu Cad. No:19 Cağaloğlu” adresinde gerçekleştirilmiş ve kursu tamamlayan 106 kişiye Sayın Bakanımız Ertuğrul GÜNAY ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof Dr.Gençay GÜRSOY tarafından imzalanan katılım belgesi verilmiştir.

Söz konusu eğitim programının sonucuna yönelik olarak, TTB yetkilileri ile Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılan değerlendirme toplantısında, eğitimler esnasında yaşanan sorunlar, eğitim konuları ve süreleri değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme sonucunda, bundan sonra düzenlenecek eğitim programlarında,  eğitim vermek üzere belirlenen eğiticiler ile eğitim konularının yeniden gözden geçirilmesi, konu içerikleri, sistemi ve eğitimde standardın sağlanması ve kursun daha nitelikli bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik olarak 7-8 Mayıs 2010 tarihlerinde Türk Tabipler Birliği’nde  (GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat 4 Maltepe/ANKARA) Bakanlığımızca ismi bildirilen eğiticilerin de katılacağı bir eğitici eğitimi kursu düzenlenecektir.

 

 

İçeriği Hazırlayan: Turizmi Geliştirme Şubesi Müdürü Naim YENİCE - 06.05.2010