ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karaman İli Halk Kültürü Alan Araştırması

05-16 Nisan 2010 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Folklor Araştırmacıları tarafından Karaman ili, ilçe ve köylerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir.

Hızla kaybolmakta ve değişmekte olan halk kültürüne ait çeşitli unsurların tespiti, belgelenmesi, derlenmesi ve arşivlenmesini amaçlayan alan araştırması sırasında gözlem ve görüşme tekniklerinden faydalanılmış ayrıca ilgili konularda etnofotografi ve etnovideografi teknikleri uygulanarak görsel belgeleme yapılmıştır.

F.Araştırmacısı Mahmut DAVULCU başkanlığında gerçekleştirilen alan araştırmasının çalışma konuları şunlardır:

-Halk mimarisi, inşa, ısıtma ve aydınlatma teknikleri (AEGM F.Araştırmacısı Mahmut DAVULCU)

-Ölüm adetleri (AEGM F.Araştırmacısı İbrahim ASLAN)

-Askerlik, gurbet ve sünnet gelenekleri (AEGM F.Araştırmacısı Hüseyin DEMİR)

-Geleneksel el sanatları (AEGM F.Araştırmacısı V. Emel DURMUŞ)

-Halk edebiyatı (İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü F. Araştırmacısı İzzet KOCADAĞ)