ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aksaray Turizmi Geliştirme Çalışmaları Alan İncelemesi Tamamlandı

Turizmin Türkiye ekonomisine katkısının artırılması ve ekonomik yararının bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanarak ülke sathına yaygınlaştırılması, tüketici tercihlerinin belirlenerek çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş olan turizm potansiyeline işlev kazandırılması, kültür/turizm değerlerinin ve çevre alt yapısının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Aksaray Turizmi Geliştirme Çalışmaları” kapsamında 21 – 27 Mart 2010 tarihleri arasında Aksaray il merkezi ve ilçelerini kapsayan alan incelemesi gerçekleştirilmiştir. Alan incelemesine Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Tanıtma Genel Müdürlüğünden “Turizmi Geliştirme Çalışmaları”ndan sorumlu personelin yanı sıra Aksaray ve Konya Müzelerinden temsilciler katılmıştır.