ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberleri 2010 Yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

Profesyonel turist rehberlerinin 2010 yılı hizmet içi eğitim seminerleri Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecektir.

Seminerlere son müracaat tarihi 30 Eylül 2010’dur. 30 Eylül 2010 tarihinden sonra seminer kaydı alınmayacaktır. Ancak, 30 Eylül 2010 tarihinden sonra rehber olmaya hak kazananlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden rehber kimlik kartlarını teslim aldıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü içinde müracaat ettikleri takdirde, Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 25 Kasım 2010 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Seminerler;

Antalya’da Antalya Rehberler Odası,

İstanbul’da İstanbul Rehberler Odası,

İzmir’de İzmir Turist Rehberleri Odası,

Ankara’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tarafından gerçekleştirilecektir.
Rehberler, Profesyonel Turist Rehberleri Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince; biri zorunlu konu olmak üzere, 8 seminer konusunun en az 3 tanesine katılmak zorundadırlar.

Rehberler yukarıda belirtilen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabilirler.

Profesyonel Turist Rehberleri 2010 Yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Programı için Tıklayınız

Profesyonel Turist Rehberleri 2010 Yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Uygulama Esasları için Tıklayınız