ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen, Türkiye'nin de 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında, Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanterini oluşturma çalışmaları çerçevesinde her yıl yapılacak ve gelenekselleştirilecek seçimlerin ilk yılında, 2008 yılı için, Karagöz sanatçıları Metin Özlen, Orhan Kurt ve Tacettin Diker, aşık Şeref Taşlıova, çam düdüğü yapımcısı ve icracısı Hayri Dev, keçe ustası Mehmet Girgiç ve çini ustası Sıtkı Olçar, ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' olarak ilan edildi.

Sayın Bakanımızın davetiyle, kültürel mirasımızın belli unsurlarını yeniden oluşturmak ve yorumlamak açısından gerekli bilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip yedi sanatçı ve ustaya 14 Ocak 2010 saat 17:00 de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen bir törenle ödülleri verildi.

Tören, Müsteşarımız Sayın İsmet YILMAZ’ın açılış konuşmaları ile yapılmış olup, konuşmasında; Somut Olmayan Kültürel Miras’ın, insanlığın binlerce yıldır nesilden nesile aktarmak suretiyle yaşattığı edebiyat, sanat, şölen, bilgi, beceri ve uygulamalarından oluşan ortak belleğin adı olduğu belirtilerek, bu mirası korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak sorumluluk olduğu vurgulanmıştır.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Sayın Mahmut EVKURAN’da açılış konuşmasında; Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilecek kişide olması gereken ölçütlere ilişkin, kişinin, ustalığını 10 yıldır icra ediyor olması, sanatını usta-çırak ilişkisiyle öğrenmiş olması, konusunda ender bulunan bilgiye sahip bulunması, kişi veya grubun yaptığı işe kendisini adamış olması, bilgi ve becerilerini geliştirme yeteneği bulunması, bilgi ve becerilerini çırağa aktarma becerisi olması gerektiği konusuna değinmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu bir konser sunmuştur. Konser sonrasında Bakanlıkça hazırlanan, yedi sanatçı ve ustanın hayatını ve mesleklerini anlatan kısa belgesel film sunumu sonrasında, ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' seçilen ustalara ödülleri verilmiştir.