ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızda Staj Yapmak İsteyen Yüksek Öğretim Kurumu Öğrencilerine Duyuru

BAKANLIĞIMIZDA STAJ YAPMAK İSTEYEN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

16.11.1983 tarihli ve 83/7401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile onlara bağla Kurum ve Kuruluşlarda Yararlanma Yönetmeliği” çerçevesinde Bakanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlen staj kontenjanları çerçevesinde Bakanlığımızda ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin talepleri:

Öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve halen öğrenime devam ettiklerini belirten resmi belge. Zorunlu staj yapmaları gerekiyorsa bu durumun da belirtildiği resmi yazı. T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi ile örneği ekte bulunan matbu formun doldurularak yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir


Staj Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

İçeriği Hazırlayan: Kültür ve Turizm Uzmanı Ozan EREM