ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ruanda'da Atatürk Çok Amaçlı Eğitim Merkezi Kurulması Çalışmaları

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan (TİKA) alınan 04.08.2009 tarih ve 6419 sayılı yazıda, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Ruanda Cenevre Daimi temsilciliği tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi temsilciğimize iletilen nota’da Ruanda’nın turizm sektöründe “Müşteri Hizmetleri”nin iyileştirilmesi amacıyla Türkiye’den teknik yardım talebinde bulunulmuş, bu konuda TİKA Bakanlığımız ile iletişime geçmiştir.

Bu çerçevede gerçekleştirilebilecek projenin taslak yol haritasını belirlemek üzere UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) ve TİKA yetkilileri ile Genel Müdürlüğümüz Yaygın Eğitim Dairesi Başkanı Faruk DAŞTANOĞLU, Şube Müdürü Nursin NAMLI ve Öğretici Figen KUNT Ruanda’nın başkenti Kigali’de 15-22 Kasım 2009 tarihleri arasında bir çalışma programı gerçekleştirmişlerdir.

Program esnasında Ruanda Kalkınma Ajansı (RDB), OTF Group, Ruanda Otelciler Konfederasyonu yetkilileri ve Ruanda Devlet Başkanı Danışmanı ile çeşitli görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştirilmiş, ülkemizin tanıtım CD’si ve prestij kitabı gösterilmiş, Bakanlığımızca düzenlenen eğitim programlarından, Turizm Eğitim Merkezleri’nde verilen kurslardan, MYK ile birlikte gerçekleştirilen meslek standartları ve yeterlilikler ile ilgili çalışmalardan söz edilmiştir. Ruanda tarafından çalışmalara katılan yetkililer (RDB yetkilisi Déogratias HARORIMANA ve Devlet Başkanı’nın Yardımcısı David HİMBERA) ülkemizde turizm eğitimi konusunda gerçekleştirilen çalışmalardan etkilenmiş ve teknik donanım, mefruşat ve bina masraflarının TİKA tarafından karşılanması, eğitim programları, eğiticilerinin eğitimlerinin ve hepsinden önce ülkede yeni bir turizm eğitimi stratejisiyle ilgili planın Bakanlığımızca hazırlanması şartıyla “Atatürk Çok Amaçlı Eğitim Kompleksi/Merkezi” adı altında kurulacak kurumun yerini bağışlayacaklarını vaat etmişlerdir. Bu merkez sayesinde ülkenin Afrika Kıtası’nın eğitim merkezi haline geleceğini çünkü bu konuda bu kıtada büyük bir ihtiyaç bulunduğunu kaydetmişlerdir.

Bu projenin, ülkelerimiz arasında işbirliğine güzel bir örnek oluşturması ve 2011 yılında ülkemizde yapılacak “4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı”na Türkiye’nin daha önceki teknik yardım faaliyetlerindeki başarısı ve ayrıca Ruanda Hükümeti’ndeki istek ve özellikle Devlet Başkanı nedeniyle sahip olunan siyasi irade sayesinde bir başarı hikâyesi olarak getirebilecek olması bakımından önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Proje gerçekleştiği takdirde Türk ve Türkiye adının Kıta’da duyulması ve tanıtımı sağlanmış olacaktır.