ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya’da Düzenlenen Çini Sanatı Konulu Alan Araştırması

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında, taraf devletlere düşen envanter oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen “Yaşayan İnsan Hazineleri”ni belirleme çalışmaları çerçevesinde, 2009 yılı Yaşayan İnsan Hazineleri adaylarının tespiti ve elde edilecek verilerin öncelikle Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılması amacıyla, Kütahya’da 18-21 Kasım 2009 tarihleri arasında bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz Folklor Araştırmacısı Mahmut DAVULCU tarafından gerçekleştirilen ve kamera çekimleri Mithat BOY tarafından yapılan alan araştırması sırasında 2009 yılı içerisinde YİH olarak ilan edilmesi planlanan çini sanatkârı Mehmet GÜRSOY ile ilgili bir belgeleme çalışması yürütülmüştür.

1950 yılında dünyaya gelen Mehmet GÜRSOY çini sanatını 1975 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak icra eden bir çini sanatkârıdır. Yurtiçi ve yurtdışında elliden fazla sergi açan, eserleri pek çok müze ve koleksiyonda sergilenen sanatkâr, bugüne kadar yüzden fazla çırak ve öğrenci yetiştirmiştir. Geleneksel teknik, yöntem ve malzemelerle çalışan ve klasik İznik çini sanatı çizgisinde eser veren sanatkâr, AEGM Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine geleneksel Türk el sanatları sanatkârı olarak kayıtlıdır. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli çini sanatkârlarından birisi olan Mehmet GÜRSOY çalışmalarına Kütahya’daki atölyesinde devam etmektedir.