ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trabzon İli Sürmene İlçesi Ahşap Tekne Yapımı Alan Araştırması

14-17 Ekim 2009 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz Folklor Araştırmacıları Mahmut DAVULCU ve Metin Göl tarafından Trabzon İli Sürmene İlçesinde Karadeniz Bölgesinin ekonomik ve kültürel yapısı içerisinde önemli bir yere sahip bulunan, ancak hızla kaybolmakta ve değişmekte olan geleneksel ahşap tekne yapımcılığının tespit edilmesi ve görsel olarak belgelenmesini amaçlayan bir alan araştırması düzenlenmiştir.

Ahşap tekne yapımcılığının büyük ölçüde yok olduğunun tespit edildiği alan araştırması süresince Sürmene İlçesi Yeniay Beldesinde Ali KARAKUŞ ve Çamburnu Beldesinde Kenan ERHAN ile ahşap tekne yapımı konusunda derleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.