ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya İli Alanya İlçesinde Turizm Bilinçlendirme Semineri Gerçekleştirildi

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Yaygın Turizm Eğitim Faaliyetleri kapsamında 10 Ekim 2009 Cumartesi günü Antalya İli Alanya İlçesinde Turizm Bilinçlendirme Semineri gerçekleştirilmiştir.

“Çevre Sağlığı ve Hijyen” konusunda deniz çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen seminer Şube Müdür Vekili İlhan AVCI ve Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Özlem ALTINÖZ konuşmacı olarak katılmışlardır.