ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rehberlik Bölümü Mezunları İçin Müstakilen Yapılacak Yabancı Dil Sınavında Banka ve Hesap Numarasının Değiştiğine İlişkin Ek Duyuru

Bakanlığımızca Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 42’nci maddesi kapsamında, Fakülte ve Yüksekokulların Rehberlik Bölümü mezunları için 09 - 13 Kasım 2009 tarihleri arasında  Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde müstakilen yapılacak olan yabancı dil sınavına katılmak üzere başvuracak adayların, sınav gideri olarak yatırmaları gereken 100,00.-TL’sını banka değişikliği nedeniyle, Ziraat Bankası Heykel Şubesi 3483170-5010 no.lu Turizm Gelirleri adlı DÖSİMM hesabına yatırmaları gerekmektedir.