ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rehberlik Bölümü Mezunları İçin Müstakilen Yabancı Dil Sınav Duyurusu

Bakanlığımızca Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 42.maddesi kapsamında Fakülte ve Yüksekokulların Rehberlik bölümü mezunları için Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde tüm dillerden olmak üzere müstakilen yabancı dil sözlü ve yazılı sınavları yapılacaktır.    

SINAVLARIN TARİHİ VE YERİ:

Sınavlar 09-13 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

(Sınav yeri ve saati Bakanlığımız web sayfasında ayrıca duyurulacaktır.)

SINAVLARIN ŞEKLİ

Sınavlar, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 15/b maddesine göre sözlü ve yazılı olarak yapılacaktır. Sözlü sınavlardan yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar yazılı sınavlara girmeye hak kazanacaklardır.Yazılı sınavlarda başarılı olabilmek için yüz (100) üzerinden en az altmış (60) puan almak gerekmektedir. Sözlü sınavlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.     

SINAVLARA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak,

-Fakülte ve Yüksekokulların Rehberlik bölümlerinden mezun olmak,

-36 günlük yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış olmak,

-Sabıka kaydının olmaması.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Nüfus Cüzdanı veya onaylı örneği (T.C. kimlik no. bildirilecektir)

-Mezuniyet belgesi veya onaylı örneği,

-36 günlük yurtiçi uygulama gezisini tamamladığına dair belge veya onaylı örneği,

-Başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesi,

-Altı adet vesikalık fotoğraf,

-Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporu,

-Ziraat Bankası Heykel Şubesi 3483170-5010 no.lu Turizm Gelirleri adlı DÖSİMM hesabına  yatırılacak 100,00. - (yüz) TL’sına ait banka dekontu.

Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmese dahi iade edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ

Sınava katılacakların, Bakanlığımız web sayfasından   (www.kulturturizm.gov.tr) veya Anafartalar Cad. No:67 Eski Adliye –ULUS adresinde bulunan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak  başvuru için gerekli belgelerle birlikte, 23 Eylül – 16 Ekim 2009 tarihleri arasında yukarıda adresi verilen Ankara İl  Kültür  ve  Turizm  Müdürlüğüne  (0312 3108787 / 380-389) doğrudan veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. 16 Ekim 2009 tarihinden sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...