ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsili Listesi’ne 2010 yılında kaydedilmesi önerilen kültürel miras unsurları

Somut olmayan kültürel miras, insanlığın binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktararak yaşattığı bir ortak bellek niteliği taşımakla birlikte insanlığın kültürel zenginliği ve çeşitliliğinin de garantisidir. Bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması insanlığın ortak sorumluluğudur. Bu bağlamda 2003 yılında UNESCO, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini kabul etmiş, ülkemiz de 2006 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur. Bu sözleşme kapsamında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel mirası daha görünür kılmak, önemi konusunda bilinçlendirmeyi sağlamak ve kültürel çeşitliliğe saygı içerisinde diyalogu desteklemek için İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi oluşturulmakta, güncellenmekte ve ilan edilmektedir.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, sözleşmenin ruhundan yola çıkarak somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı artırmak ve gelecek kuşaklara etkin bir biçimde aktarmak amacıyla “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi”ne 2010 yılında kaydedilmesi hedeflenen  “Semah”, “Geleneksel Sohbet Toplantıları”, “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali”, “Nazar Boncuğu” ve “Tören Keşkeği Geleneği” adlı adaylık dosyaları çalışmalarını tamamlamış ve UNESCO Genel Merkezine sunmuştur. Söz konusu adaylık dosyaları ile ilgili değerlendirme süreci bir yıl sürecek olup nihai karar 2010 yılının sonunda ilan edilecektir.