ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Pîri Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı Sergisi

Katip Çelebi'nin doğumunun 400. yıl dönümü programı kapsamında yurtiçi ve yurt dışında sergilenmek üzere, Bakanlığımızın katkılarıyla Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından, “Piri Reis'ten Kâtip Çelebi'ye kadar Osmanlı'nın Dünyaya Bakışını” adlı harita sergisi hazırlanmıştır. 

“Piri Reis'ten Katip Çelebi'ye Osmanlı'nın Dünyaya Bakışı' adlı sergi ilk önce Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde 8-17 Haziran tarihleri arasında açılmıştır.

Sergide, 16. yüzyılın başından 17. yüzyılın sonuna kadar geçen zaman diliminde kısacası, Pîrî Reis’ten Kâtip Çelebi’ye kadar olan dönemde üretilen haritalar sergilenmektedir. Osmanlı’nın bu iki ünlü bilim adamının eserlerinin dışında Amerika ve diğer coğrafi keşifleri anlatan Suud el-Niksarî, Gelibolulu Mustafa Ali, Ali Macar Reis, Ebubekir Behram Dımaşkî gibi tarihçi ve coğrafyacıların bazı eserleri ile Batılı coğrafyacılara ve Kâtip Çelebi’nin 1648 yılında hazırladığı Cihannüma (Dünyaya Bakış) adlı eserinin, 1732 yılında İbrahim Müteferrika tarafından ilavelerle yayınlanan versiyonunda yer alan haritalarla birlikte toplam 35 eser dijital resimleme tekniği ile büyütülerek sergi mekanı ile uyum içinde sunulmaya çalışılmıştır.  Sergide, Osmanlı’nın dünyayı nasıl algılamaya başladıklarına açıklık getirmek amaçlanmıştır. Haritalar ile özellikle coğrafî keşiflerden sonra “Osmanlı’nın dünyaya bakışı nasıl değişti?” Sorusuna bir ölçüde açıklık getirilmesi hedeflenmiştir. 

Sergilenen haritalar, döneminin tekniklerini ve keşiflerin etkilerini yansıtmaktadır. Bugünkü atlaslardaki çizimlerden, alışılmış haritalardan farklı olarak yerkürenin ve kıtaların bazıları ters, bazıları baş aşağı çizilmiştir. Bazı haritalarda enlem ve boylam çizgileri kullanılmış, bazılarında ise yer ve konum bulmak için projeksiyon merkezleri sadece rüzgar gülleri ile süslenmiştir.  

 “Pîrî Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı” sergisi 19-29 Haziran 2009 tarihleri arasında Ankara Resim Heykel Müzesi’nde ziyarete açık kalacaktır.

Aynı sergi yurt içinde ve yurtdışında yıl boyunca sergilenmeye devam edecektir.

Pîri Reis’ten Kâtip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı Sergisi Kataloğunu İndirmek İçin Tıklayınız...