ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit Kurulu Başvuru Şartları ve Formları

  • Başvuru formu. 

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  • Fotoğraf (2 Adet)

  • Bilgi formu.      

  • Geleneksel El Sanatları Sanatkarları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 15 dakikalık) dijital video kaydı (cd, dvd). Varsa, sanat durumunu gösteren belge örneği.( İcazetname, diploma, sertifika,  v.b.)

  • Halk Ozanları (Âşıkları) ve Şairleri için; en az 10 adet imzalı şiir örneği.

  • Halk Müziği Mahalli (Yöresel) Sanatçıları için; varsa, sanatını icra ettiğini gösterir sesli belge. (Kaset, Cd  v.b.)

Geleneksel Tiyatro Sanatçıları için;

  • Karagöz, Kukla, Meddah, Orta Oyunu sanatçıları için; icra ettikleri bir oyunun tamamını gösterir dijital video kaydı (cd, dvd).

  • Kukla ve Karagöz Tasviri Yapımcıları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 10 dakikalık) dijital video kaydı (cd, dvd). 

Formları İndirmek İçin Tıklayınız...