ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Balkanlarda Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşilik İzleri Araştırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2009 yılının büyük düşünür ve Anadolu aydınlanmasının öncülerinden Hacı Bektaş Veli’nin doğumunun 800. yılı olması nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Bu etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü “Balkanlarda Hacı Bektaş Veli İzleri” konulu bir proje oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

Uygulamaya konulan proje ile, Balkanlarda günümüzde varlığını koruyan Hacı Bektaş Veli düşüncesi paralelinde ortaya çıkmış akımlar ile bu düşüncenin takipçileri olan erenlerin günümüze kalan izlerinin ortaya konulması hedeflenmiş, Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk’u kapsayan projenin ilk aşamasında 03–14 Mayıs 2009 tarihleri arasında Makedonya ve Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerinde alan araştırması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı içerisinde ise Arnavutluk çalışmasının yapılması planlanmaktadır.

Daire Başkanı Ali İhsan GÜLSER, Şube Müdürü Piri ER, Folklor Araştırmacıları Aydın DURDU ve Ayşe AKMAN, Kültür Turizm Uzman Yardımcısı Nergis KILIÇ, Kameraman İrfan SAATÇİ ile Şoför Ersal GÜNDOĞAN’dan oluşan çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen alan çalışmalarında 04-09 Mayıs 2009 tarihleri arasında Makedonya’nın Tetova, İştip, Ustrumca, Kırçova, Gostivar, Debre ve Ohrid illerinde bulunan Bektaşi inanç merkezleri ile ilgili belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu çalışmayı takiben 10-14 Mayıs 2009 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Razgrad, Varna, Haskovo, Silistre, Tırgovişteve, Kırcaali İllerinde bulunan Bektaşilere ait inanç merkezleri ile Bektaşiliğin günümüzde yaşayan boyutları hakkında belgeleme çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar sırasında Bektaşi geleneğinin günümüzde hala canlılığını koruduğu, kimi Bektaşi dergâhlarının aktif olarak varlıklarını sürdürdükleri, geçmişte tekke konumunda olan bir çok inanç merkezinin günümüzde fonksiyonları daralarak türbe konumuna gelse de varlıklarını korudukları tespitleri yapılmış, açılan Bektaşi meydanları, yapılan türbe ziyaretleri, dönülen semahlar ile ilgili belgeleme çalışmaları gerçekleştirilerek elde edilen belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılmıştır.

Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılan bu dokümanların, bilim insanları ile Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunularak daha önce üzerinde fazlaca çalışma yapılmamış olan Bektaşi geleneği ve inancının Balkanlarda yaşayan boyutunun tanıtımına katkı sağlanması hedeflenmektedir.