ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberleri 2009 Yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

Profesyonel turist rehberlerinin 2009 yılı hizmet içi eğitim seminerleri Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecektir. Hizmet içi eğitim seminerleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Seminerlere son müracaat tarihi 30 Eylül 2009’dur. Ancak, 30 Eylül’den sonra rehber olmaya hak  kazananların,  Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine kayıtlarını yaptırabilmeleri için yönetmelikte belirtilen süreden sonra kimlik kartlarını alma şartlarını haiz olduklarının Bakanlıkça tespiti gerekir.
Seminerler Kültür ve Turizm Bakanlığının denetim ve gözetiminde rehber odaları tarafından gerçekleştirilecektir.
Seminerler;

Ankara, Bursa, Çanakkale, Nevşehir, Trabzon,  İstanbul’da İstanbul Rehberler Odası,

Gaziantep,  Muğla ve Antalya’da Antalya Rehberler Odası,

Aydın ve İzmir’de İzmir Turist Rehberleri Odası,

tarafından gerçekleştirilecektir.
Rehberler yukarıda belirtilen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabilirler.
Rehberler, seminer kayıtlarını seminerlere katılmak istedikleri ilin seminer düzenleyen rehber odasına başvurarak yaptırabilirler.
Rehberler, profesyonel turist rehberleri yönetmeliğin 32. maddesi gereğince; biri zorunlu konu olmak üzere, 8 seminer konusunun en az 3 tanesine katılmak zorundadırlar.