ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OECD Turizm Komitesi Yayını

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve 2006 yılında tamamlanan Hitit (Çorum) Turizmi Geliştirme Çalışmaları, OECD Girişimcilik, KOBİ’ler ve Yerel Gelişim Merkezi Turizm Komitesinin 2008 yılında Paris/Fransa’daki ve 2009 yılında Mexico City/Meksika’daki toplantılarında sunulmuş ve bu çalışmalar “Kültürel Kaynaklar Aracılığıyla Bölgelerin Cazibesinin Artırılması” konusunda örnek çalışma seçilmiştir.

Hitit Turizmi Geliştirme Çalışmaları 2009 yılı Ocak ayında Komitenin yayınlamış olduğu “Kültürün Turizm Üzerine Etkisi” adlı kitapta örnek çalışma olarak yer almıştır.