ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberleri Telafi Seminerleri

Bakanlık Makamının 21.01.2009 tarih ve 12109 sayılı onayı ile,

İstanbul'da 03.04.2009
İzmir'de 10.04.2009
Antalya'da 18.04.2009

tarihlerinde Rehber Odalarına Telafi Semineri düzenleme yetkisi verilmiştir.
2008 yılı Hizmet İçi Eğitim seminerlerine katılamayan rehberlere duyurulur.