ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Mücadele ve Kuvâ-yı Milliye’nin 90. Yılı Kutlamaları

Milli Mücadele ve Kuvâ-yı Milliye’nin örgütlenişinin 90’ıncı yılının; Sayın Bakanımız Ertuğrul GÜNAY’ın talimatları doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla 2009 yılında kapsamlı bir programla kutlanmasına yönelik çalışmalar 2008 yılı kasım ayında başlamıştır.

Bu doğrultuda, Kuva-yı Milliye ve Milli Mücadele’nin en etkin yansıması olan Batı Anadolu’da, ilgili yıl içinde yapılacak etkinliklerin görüşülerek değerlendirildiği ilk toplantı Bakanlığımız koordinasyonu ile Afyon, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla Valiliklerinin üst düzey temsilcileri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin katılımıyla 1 Kasım 2008 tarihinde İzmir’de yapılmıştır. Ardından 3 Aralık 2008 tarihinde Afyon’da, önceki yıllarda gerçekleştirilen etkinliklerin gündeme getirildiği, ayrıca görüş ve önerilerin değerlendirildiği ikinci toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantılarda, kutlama faaliyetlerinin; kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra kalıcı sonuçlar sağlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, yapım-onarım, yayın ve belgesel film gibi çalışmaları kapsaması ve bu nitelikteki çalışmalara öncelik verilmesi öngörülmüştür.

Bunun dışında, yapılacak çalışmaların ve kutlamaların Batı Anadolu Bölgesi örneğinde olduğu gibi, diğer bütün illerce de hayata geçirilmesi amacıyla, Sayın Bakanımızın imzasıyla ilgili valiliklere bir yazı gönderilmiştir.

Söz konusu gelişmeleri kamuoyunun gündemine getirmek üzere, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Ankara Valilerinin katılımıyla 23 Ocak 2009 tarihinde Ankara’da, Sayın Bakanımızın nezaretinde bir toplantı düzenlenmiş, illerimizin hazırlık çalışmaları ve projeleri değerlendirilmiştir.