ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rehberlik kimlik kartını 30 Eylül 2008 tarihinden sonra alan profesyonel turist rehberlerinin dikkatine

    2008 yılı Kasım-Aralık aylarında Profesyonel turist Rehberliği Hizmet içi Eğitim Seminerlerine Eylül ayından sonra rehber olmaya hak kazananların kayıtlarını yaptırabilmeleri için yönetmelikte belirtilen süreden sonra kimlik kartlarını aldıklarını teyid etmeleri halinde seminer kayıtlarını 30 Ekim 2008 tarihine kadar yaptırabilecekler.